2019. december 1.

Krisztus már egészen közel van

Az ég isteni küldöttei mindig újra jönnek, hogy kísérjék, vezessék és tanítsák az emberiséget. Az első tanító már olyan régen érkezett hozzánk, hogy lehetetlen lenne megmondani, mikor is jött. Herkules volt a neve, és utalt a nagy célra, amire az embereknek törekedniük kell. Megmutatta „az Istenhez visszavezető” ösvényt, és képletesen felrajzolta, ahogy a Fiú – viszontagságokon és megpróbáltatásokon át – keresi az utat vissza, az atyai ház felé. Egy - már ismeretlen - időpontban megjelent Hermész is. Ő volt az első, aki nyilvánosan úgy beszélt magáról, mint a „világ fényéről”. Később jött Vyasa, a nagy tanító, aki azt az egyszerű, de fontos üzenetet hozta, hogy a halál nem az élet vége. Attól fogva erősödött meg az emberekben az a gondolat, hogy valójában halhatatlan lelkek vagyunk.

Az elmúlt évezredekben sok isteni küldött jött el hozzánk - a szellemi hierarchia tanítói és vezetői -, akik a korszaknak megfelelően hirdették az élet törvényeit, a fejlődés lépéseit, a lélek céljait. Ha visszatekintünk az elmúlt nyolcezer évre, a Napunk keresztülhaladt az Ikrek, a Bika, a Kos és a Halak világhónapjain, és ezek energiáit felerősítve sugározta a Földünkre. Most a Vízöntő kor kezdete előtt állunk, de körülbelül nyolcezer évvel ezelőtt, az Ikrek korszakában voltunk, melyben a szabadkőművesek testvérisége vezette az emberiséget. Úgy hatezer évvel ezelőtt kezdődött a Bika korszaka Mithrával, a világtanítóval, és a Mithra-kultusz elterjedésével. Ezt követően, körülbelül négyezer évvel ezelőtt, a Kos kora következett, melyben Mózes bevezette a zsidó vallást, aminek sok gondolatát a keresztény vallás is átvette. Körülbelül két és fél ezer évvel ezelőtt jött Buddha, a nagy tanár, aki lefektette azokat az alapokat, melyek egy megvilágosodott élethez vezetnek. Tanította, hogy az emberek saját maguknak okozzák a nehézségeiket és szenvedéseiket, magukban hordozzák a kétségbeesésük és gyűlöletük okait. Mert az ember vágyai féktelenek, és főleg a mulandó és anyagi dolgokra összpontosít. Tanításai kibővítették Herkules és Vyasa üzenetét, majd ezeket még Sankaracharya, és a tanító, Shri Krishna további mélyreható tanai is követték. És amikor elérkezett az idő, eljött Krisztus, és kétezer évvel ezelőtt – Jézuson keresztül – adta át az új korszak vezető gondolatait. Hirdette, hogy a szeretet egy isteni törvény, amihez hozzátartozik a helyes emberi kapcsolatok kialakítása, éppúgy Istennel, mint az embertársainkkal. Ő volt az első, aki az emberiséget arra tanította, hogy valamennyien Isten gyermekei vagyunk, hogy minden ember Isten Fia éppúgy, mint Ő. „Azért kell a léleknek rendszeresen visszatérnie a földi élet iskolájába, hogy keresztülmenjen a tökéletesedés folyamatain. Ez az újjászületés értelme és tanítása.” Krisztus az első nagy világtanító, aki két állatövi ciklusban is az embereknél marad. A Halak korában még Jézuson keresztül tevékenykedett, a Vízöntő korában viszont már Krisztus maga fog megjelenni. Már kétezer évvel ezelőtt is képletesen azt hirdette, hogy a Vízöntő korában ő fogja vezetni az emberiséget: „… megparancsolta tanítványainak, hogy menjenek be a városba, ahol találkoznak majd egy emberrel, aki egy vizeskorsót visz. Kövessék őt az emeleti terembe, és ott készítsék elő a közös vacsorát, amelyen velük együtt majd Ő is részt vesz. (Lukács 22:10-12) A tanítványok úgy cselekedtek, ahogy mondta, és megtörtént az utolsó vacsora.” A vízhordó a Vízöntő jegy ősi szimbóluma: ember egy vizeskorsóval. A Vízöntő jegy alatt álló Nap felerősíti a Vízöntő energiáit, ami segíteni fog jobb kapcsolatot teremteni a népek között. Az elmúlt 2000 évben, a Halak korszakában, a tudás bontakozott ki az emberiségben. Az elkövetkező időszakban pedig az emberek képesek lesznek: "Egy közös asztalhoz ülni, és Krisztus jelenlétében a kenyeret és a bort (az étel szimbólumait) megosztani egymással.” Ennek a „közös ünnepi étkezésnek” az előkészítése már folyik. Maguk a nagy tömegek azok, akik már végzik az előkészületeket. Ők azok, akik harcolnak, fáradoznak, és keresik a különféle nemzetekben a túlélésük lehetőségét. A megosztás, az egymással való megosztás mindig a fizikai szinten kezdődik, majd minden emberi kapcsolat szintjén megvalósul. Így lesz idővel a Vízöntő kora ajándék az egész emberiség számára. Bár ezt a lehetőséget ma még elképzelni sem tudjuk, de ha visszagondolunk azokra az emberekre, akik a kereszténység első évszázadaiban éltek, számukra ugyanilyen nehéz lett volna elképzelni a mi mostani civilizációnk fejlődéseit. A Halak kora ébresztette fel az emberekben a tudás iránti fokozott érdeklődést. Ugyanígy fogja felébreszteni az emberekben a Vízöntő – az összetartozás energiáin keresztül – a megfelelő kapcsolatok iránti képességet. Ma éppúgy, mint akkor, egy új kezdet előtt állunk, ma éppúgy, mint akkor, az ég segítségét kérjük, ma éppúgy, mint akkor, a menekülők szállást keresnek, és ma éppúgy, mint akkor, az emberek Krisztus eljövetelére várnak.
És tapasztalni fogjuk,
hogy a csillagok már az Ő fényét sugározzák,
szívverésünk már az ő lépéseit visszhangozza,
szeretete már mint egy belső ölelés.
És ez szinte Karácsony!

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts