A fény, ami az utunkat mutatja

2016. december

A fény, a szeretet fénye újra és újra megszületik a Földön, hogy ne csak megtaláljuk lelkünk útjait, hanem segít is járni rajtuk. Mert az életünk egyik legfontosabb feladata, hogy kiépítsük a lélek és a személyiség közötti kapcsolatunkat. De az idők, minden lépéssel változnak, és ezzel együtt az is, hogy mi az, ami minket vonz. Így válunk egyre képesebbé azt is „értékesnek” tartani, amit eddig még nem is ismertünk. Egy új szeretet ébred fel bennünk: az utunk, a Földünk és az emberiség iránt. És a szívünk érzi az Ég közelségét.

Folytatás

Aki meghalt, nem halott!

2016. november

Ha a testünk megszűnik működni, és a lélek hátrahagyja a sűrű anyagú testét, mi elsőnek a finom anyagú asztrális világban élünk tovább. De hogy melyik síkon, az a saját asztrális energiánktól függ, mert minden szint, hasonló rezgést kíván. Mert a lelkünk növekedése olyan, mint egy örökké élő fának, amin a személyiségeink mint levelek nőnek, hogy tapasztalatokat gyűjtsenek. Majd az élet végén lehullanak a levelek, és a szerzett érték a fába, a lélekbe árad vissza.

Folytatás

A láthatatlan világok

2016. október

A rezonancia az egész világegyetem legmagasabb törvénye, hasonló csak hasonlóval tud kapcsolatba lépni! A tudatunk, a gondolataink, az érzéseink és az érdeklődésünk irányultsága a döntő kritériuma annak, hogy milyen sorsba kerülünk. A problémáink legfőbb oka, hogy nem foglalkozunk tudatosan a lelkünkkel. Pedig az, ami a mulandó testünket élettel eltölti, nem más, mint a tudatunk, vagyis a lelkünk, ami nem mulandó, nem anyagi, hanem spirituális.

Folytatás

Gondolataink, és azok hatása

2016. szeptember

A gondolataink, az öröklött értékeléseink, energiamezőt teremtenek körülöttünk, amelyek nemcsak a kapcsolatainkra hatnak ki, hanem az egészségünkre is, sőt a sorsunkat is befolyásolják. És amit vak sorsnak vagy véletlennek tekintünk, a saját gondolataink hatása is lehet, amelyek ezen a módon válnak láthatóvá. Mily fontos a felismerés, hogy felelősek vagyunk a gondolatainkért, amivel sötétebbé, de fényesebbé is tehetjük a világot.

Folytatás

Az önfelismerés

2016. augusztus

A mindennapi énünkről, akit úgy gondoljuk, hogy ismerünk, igazában nagyon keveset tudunk. Az oka, hogy a személyiségünk kettős felépítésű, és a benne élő vágyak és szenvedélyek, az eddigi útjaink során alakultak ki. Így ha életről életre testet öltünk a Földön, ezek újra kifejezésre jutnak. Az Én másik oldala pedig egy kialakuló gondolkodási képesség, amiből a belső harc áll elő, hisz vagy a vágyért küzdünk, vagy azt sikeresen legyőzzük.

Folytatás

Az érzelmek ereje

2016. július

A kozmosz építő ereje a szeretet, az ember hajtóerejét pedig az érzelmek adják, de csak akkor, ha már megérti az érzéseit, és megtanulta uralni is őket. Ha már nem billenti ki az egyensúlyából a legnagyobb öröm és a legnagyobb szenvedés sem, mert tudja, hogy mindennek értelme van. Hisz a fájdalomból energia fakad és az örömből életerő és bátorság, és ezek azok a segítő erők, amelyek a szeretet megértését és képességét erősítik bennünk.

Folytatás

Tedd, amit a szíved súg

2016. június

A szeretet kapcsolatainál ma már sokkal inkább az egyéniségünkről, mint romantikáról van szó. A jellemünkről, a tulajdonságainkról, és arról, amit meg akarunk élni akkor is, ha azzal az általános elvárásoktól, és szokásoktól eltérünk. A szeretet új útján – úgy a belső, mind a külső világunkban – önmagunk akarunk lenni, és az életünket tudatosan élni, hogy a szívünk képes legyen, a szeretetet sugározni. Hisz mindaz amit árasztunk, a saját szívünkbe is visszatér!

Folytatás

Egy korszakváltás idején

2016. május

Egy korszakváltozás idejében részt venni, ajándéknak tekinthetjük. Talán már készültünk is rá, sok életen át, hogy mi is részt vehessünk a magunk kicsi, de fontos részével a változáshoz. Mert akárcsak a víz, amely nagy hajókat hordoz sok kis vízcseppből áll, és a föld is, amely a magokat érleli, számtalan kis földrészecskéből tevődik össze, ugyanúgy fontos minden egyes ember hajlandósága ahhoz, ami most születőben van.

Folytatás

„Mindannyian testvérek, és ugyanannak az embercsaládnak a tagjai vagyunk“

2016. április

Az idő állandóan halad tovább, és már a 21. században élünk. De egy új idő, új valóságot is hoz magával, és ezt az új valóságot el is kell fogadnunk. Mert ha egy új valósággal szemben, az érzékeléseink még a régi gondolkodásban állnak, akkor ebből a kettősségből számtalan felesleges probléma adódik. Tehát tanulnunk kell az új valósággal összhangban cselekedni.

Folytatás

A spirituális örökségünk

2016. március

Nem üres lapként érkezünk erre a világra, hanem mint örökéletű szellemi lény, és magunkkal hozzuk ebbe az életbe is a korábbi létezéseinkben elért fejlődésünk összességét. És mivel az előző életeink sajátosságai sem tűnnek el a halál pillanatában, így mindez a spirituális örökségünket jelenti, vagyis, a lényünk mélyén még a régi személyiségünk határozza meg az életünket.

Folytatás

A változások ideje, a növekedés lehetősége

2016. február

Milyen sokszor gondoljuk magunkról, hogy már tudatosak és elfogulatlanok vagyunk, ám ez még mindig a legritkább emberi tulajdonság. Hisz legtöbbször, a még gyermekkorunkban felvett és magunkkal hozott elképzelésekkel fordulunk minden új gondolat felé, bármennyire nagy és igaz legyen is az. Ezért, csak akkor tudjuk elfogadni azt, ha az új is egybecseng a mi saját véleményünkkel. Mert ha az új nem azonos a magunkban hordozott igazsággal, akkor gondolkodás nélkül elutasítjuk. Ezek a tulajdonságok az okai annak, hogy az emberiségnek olyan hosszú időre van szüksége a továbbfejlődéséhez.

Folytatás

Egy új idő hajnalán

2016. január

Már az elmúlt idők minden egyes évében is ritka csillagkonstellációkat figyelhettünk meg az égen. Így úgy tűnik, hogy újra és újra felszólítanak minket, hogy kezdjük el végre a változást. Tehát ez az újév is egy olyan időszak lehet, amelyben komoly kihívásokkal és gyökeres változásokkal állhatunk szembe, és valószínűleg sok új helyzetet kell majd megoldjunk.

Folytatás

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015 Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts