2019. január 1.

Az időciklusok új kezdetet teremtenek

Kisebb időszakok szabják meg a mindennapjainkat, valamivel nagyobbak pedig az év körfogását. Ezek az örökérvényű változások élénk ritmust, állandó átalakulást jelentenek a kozmikus térben. Minden élet szüntelenül mozgásban van. Visszatekintve azt is könnyen felismerhetjük, hogy az egyes időszakok hogyan hatottak egy már meglévőre. Ha ezeket a ritmikus folyamatokat időben lineárisan szemléljük, akkor arra számítunk, hogy a régi, a már ismert tér vissza, az ismétlődik. De minden perc – ahogy minden nap és minden új élet is – új minőséget hordoz magában. És minden új élet egy új lehetőség is egyben.

Hogy jobban megértsük az előttünk álló időszakot, tekintsünk vissza néhány évezredre a „közelmúltból”. Ha megfigyelünk néhány már megélt korszakot, felismerhetjük, hogy mik voltak azok a hatások, melyeken keresztül látókörünk új gondolatokkal bővült. Kr.e. körülbelül 4300 és 2100 között a Bika korát éltük, mivel ebben az időben a Bika csillagkép energiái hatottak leginkább a Földre. A Bika a bőség, a hatalom és az erő jelképe, „isteni trónra” emelték mind az egyiptomi kultúrában, mind a krétai mitológiában Minotaurusz személyében, mind Indiában, ahol ez a szent tehén tiszteletében jelenik meg. A Bika alapelve a birtoklás szimbóluma, mely egyben a fizikai test szimbóluma is volt. Így a legnagyobb áldozat az állati, sőt akár emberi testek oltárra helyezése volt. ÉN-ünk legfontosabb kiterjesztése már ezekben a kezdeti időkben is a tulajdon volt. A pénz és a hatalom – a mumifikálás révén – a halhatatlanság elérésének eszköze is lett. Kr.e. körülbelül 2100 és 50 között a Kos korában éltünk. De minden változás fokozatosan történik, ezért minden korszakváltás még a régi és az új keveredése, míg egyre nagyobb teret nem hódít az új. Sokan még szerették volna megőrizni a régi szokásokat, ám a zsidó nép számára az „aranyborjú” imádata már a bűn és babona megtestesítőjévé vált. Az új szimbólum a bárány lett, az új erény pedig a harci képesség és a hőstettek. Ebben az időszakban folytak a nagy hódító hadjáratok, és születtek meg a nagy hősi mítoszok. Az ideál az „ember mint hős” volt, és ennek magától értetődő eredményeként egy olyan patriarchális szerkezet alakult ki, melynek eszménye a győzelem. Körülbelül Kr.e. 50-től Kr.u. 2050-ig a Halak korszakát éljük. A víz és a hal lett a meghatározó szimbólum a kereszténység számára, és Jézus a víz gyógyító és áldó erejét tanította. De mint mindig, itt is összekeveredett az új a régivel, a megszokottal, így az új célokért is – mint a hit, haza és becsület – egyszerűen tovább harcoltak. A patriarchális gondolkodásmód is tovább erősödött, sőt a kos-szimbólum is része lett a keresztény szertartásnak – mint „Isten Báránya”, aki a „vérét áldozza”. A harcra való készség, a szembenállás az élet számos területén egyre csak erősödött. A szellem és az anyag, a lélek és a test, az érzés és a gondolkodás, és ezzel együtt a hit és a tudás, egyre inkább szembe kerültek egymással. Az ősi kereszténységben még jelen volt a szellem-lélek-test, egységének a gondolata, de a római egyház az ember lényegét később testre és lélekre redukálta, és az ellentétek világában pedig már csak fény és árnyék, szellemi és világi hatalom létezett. 1860 óta a Földünket már érintik a Vízöntő energiái, de az új energiák teljességükben csak századunk második felében fognak kibontakozni. A Vízöntő szimbóluma az egység, ereje pedig a szeretet szellemi energiája, mely kísérni és segíteni fogja az emberiséget. Így tehát fontos időszakban élünk, meg kell tanulnunk megérteni a szeretet magasabb dimenzióját. Ám nem könnyű magunkban felismerni és elfogadni a fény és a sötétség, a szellem és az anyag kettőségét. Ez csak akkor lesz lehetséges, ha készen állunk elengedni a tökéletesség igényét magunkkal szemben. Ha felhagyunk azzal, hogy elkülönítjük magunkat, és azt gondoljuk, jobbak és tehetségesebbek, vagy éppen rosszabbak és kevesebbek vagyunk, mint mások, és több vagy kevesebb jogunk van az életben, mint annak, aki szemben áll velünk. Csak ha egyenlő félként tekintünk másokra és magunkra – legyen szó akár párkapcsolatról, akár politikáról, üzleti életről vagy hitbeli kérdésekről –, akkor leszünk képesek tisztán látni az előttünk álló utat, ami az új jövőbe vezet. A Vízöntő energiája a változások energiája, ami lehetővé teszi, hogy létrejöjjön az összetartozás, a testvériség és az igazságosság. Energia, mely segít megérteni, hogy az emberiség egy nagy család, és felelősek vagyunk egymásért. Energia, mely fejleszteni fogja az egyetemes összetartozás gondolatát, hogy ezen a kincsekben gazdag Földön többé ne éhezzenek gyerekek milliói. De ma még erős a kölcsönhatás a Halak kor idealizmusának energiái és az átalakulás energiái között, ami elsőként ellentétet, nyugtalanságot és átalakulást idéz elő, mert a régi és az új gondolkodásmód szemben áll egymással. A fejlődés növekedést, továbblépést és elengedést jelent, hiszen az ideáljaink és vágyaink már közel 4000 évesek. De a természet maga mutat csodálatos példát számunkra az évente ismétlődő körforgásával, a fény és a sötétség ciklusaival, az újra és újra megszülető pompájával, hogy a mulandóság és a halál csupán külső változás, ami által megszülethet az új. Az elkövetkező idők segíteni fognak újraértelmezni a szeretetet. Az érkező energiák pedig mellettünk állnak majd, hogy végre megvalósítsuk,
amit az isteni szeretet már 2000 évvel ezelőtt is tanított:
Jobban megérteni és elfogadni egymást!

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts