2019. május 1.

Előszó

Szellemi lények vagyunk, és mindig, amikor lélekként készen állunk magunkra venni az anyag keresztjét egy követező élethez, készek vagyunk az életet újra megtapasztalni, és újra megérteni. De a növekedés konfrontáció is. Mert az élet egy kapcsolat a szellem és az anyag között, és ezek az oly különböző energiák kölcsönhatásban vannak egymással. A kereszt az, ami vízszintes és függőleges gerendáival mutatja nekünk az élet polaritását. Azt a kettősséget, amelyből egész életünkön át az egységet igyekszünk elérni. De ahhoz, hogy a fény láthatóvá váljon, szükség van egy kanócra is, ami kész belemerülni az olajba. Mert önmagában sem a szellem fénye, sem a legértékesebb olaj nem tud az életnek sem fényt, sem meleget adni. A lelkünk az, ami – mint egy kanóc – képes a szellem fényét és az anyagot összekötni, hogy a hármasságunkon keresztül újra és újra lángra lobbantsuk az élet csodáját, újra és újra láthatóvá tegyük a szellem ajándékait. A lelkünk egy Isteni gyermek, az Atyának a Fia, aki elmegy, hogy találkozzon önmagával, hogy felismerje önmagát. Az átalakulás útja a tűz útja, ami által a szellem, a lélek és a test energiáiból erő fakad, mint egy lángoló tűz, ami teremtő erőként építi a fejlődés útjait. Így haladunk, és a lelkünk tanul – az anyag keresztjén – meghalni, de feltámadni is. Gyakorolunk újra és újra tudatosan ÉLNI, de mindenekelőtt egyre tudatosabban SZERETNI.

A fejlődés útjai

Ha utakról beszélünk, akkor az „úton levés” fontosságára gondolunk. Úton lenni annyit jelent, mint mozogni, nyitottnak lenni az újra, nyitottnak lenni arra, ahol még nem vagyunk. És ha belül készen állunk rá, hogy változzunk, az azt jelenti, hogy a külvilágban is készen állunk hátrahagyni valamit ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni.

Akkor kezdődnek a nehézségeink, amikor rájövünk, hogy milyen szorosan kötődünk még a megszokásainkhoz, mennyire berögzült a gondolkodásunk, az érzéseink, és a mód is, ahogyan cselekszünk. Csak ekkor vesszük észre, hogy milyen erős az az impulzus, ami alapján egy bizonyos helyzetre bizonyos értékeléssel reagálunk. Ekkor jövünk rá, hogy milyen nehéz megváltoztatni a régi szokásainkat. Mert nagyon mélyen élnek bennünk a belső vágyaink, igényeink és félelmeink, és valóban nem egyszerű mindazt, amit felismertünk, a gyakorlatba áthelyezni. A fejlődés, a növekedés és az evolúció csak akkor történhet meg, ha készek vagyunk onnan, ahol most állunk, továbbmenni. Ha készek vagyunk elengedni valamit, ami számunkra kedves és megszokott lett. Ha készek vagyunk valami már ismerőset „felrepeszteni”, hogy az élet tovább növekedhessen. Az élet sokféle módon mutatja meg – a természeten keresztül is – azt, hogy milyen fontos felrepeszteni ezeket a burkokat ahhoz, hogy az élet megvalósulhasson. Hisz hogyan is alakulhatna ki másképp egy tojásból egy új élet, vagy egy magból egy gabonaszál? Ezért a fejlődés áldozatot jelent. Mert az áldozat más szóval átalakulás, ami az élet alapvető mintája is egyben. Azzal, hogy készek vagyunk tovább haladni és tovább növekedni, nemcsak a régi formákat „áldozzuk fel”, hanem a régi gondolatokat, érzéseket, nézeteket és megszokott viselkedési mintákat is azért, hogy az új helyet kaphasson bennünk. Mert a növekedéshez szabadságra, szabad térre is szükség van bennünk, és ezt csak mi adhatjuk meg magunknak. Egyedül mi vagyunk felelősek a határainkért, még ha időbe is telik, míg felismerjük, hogy mi magunk vagyunk azok, akik hagyjuk, hogy a hagyományos szokások, a felénk irányuló elvárások összeszorítsanak és bezárjanak minket. Ha elfogadjuk ezeket a korlátokat, és még akár segítségként vagy támaszként is tekintünk rájuk, azzal átruházzuk a saját egyéni felelősségünket, így „nem lesz szükséges” felelősnek éreznünk magunkat. A növekedés, a továbbhaladás, a fejlődés megegyezik azzal, hogy hajlandóak vagyunk felelősséget érezni magunkért, és minden döntésünkért. Ez aztán lehetővé teszi, hogy az élet egyre nagyobb területein vállaljunk felelősséget. És ezeknek a tapasztalatoknak az eszenciájából végül tudás lesz. Fejlődés az, ha állandó mozgásban vagyunk. Nem tudatos fejlődés az, ha a sors nyomása kényszerít minket arra, hogy tapasztalatokat szerezzünk. Tudatos fejlődés az, ha szándékosan szerzünk tapasztalatokat, hogy nőjön a tudásunk. Ha készen állunk arra, hogy nehéz tapasztalatok megélésén keresztül „fejlesszük” magunkat, akkor egyre világosabban fogjuk látni minden élet egységét és összetartozását, és azt, hogy mi magunk hogyan illeszkedünk a kozmosz nagy ritmusába. Ezért a fejlődés az, ha átadjuk magunkat az élet ritmusának, felismerjük a csönd idejét és a cselekvés idejét, és megtanulunk „gazdálkodni” az energiáinkkal. Elkezdjük megérteni, hogy mi fontos és mi kevésbé fontos számunkra, és ennek megfelelően használjuk az energiáinkat. Így jön létre a szabadság fegyelme. A fegyelem azt jelenti, hogy felismerjük azt a mértéket, amivel a lélek még kísérletezni tud. Tehát nem az az elsődleges kérdés, hogy „mit” teszünk, hanem hogy „hogyan” és „mennyit”. Az élet feladatainak kihívásai felelősséget és döntésképességet kívánnak meg tőlünk. Szükségünk van a megfelelő mértékre a munkában, az alvásban, a táplálkozási szokásainkban és a mozgásban is. Mert az egészséges ritmus támogatja a teljes hármasságunk minden – fizikai, érzelmi és mentális – területét, és megkönnyíti a fejlődést. A fejlődés azt jelenti, hogy örömünket leljük az életben, valamint örömünket leljük és bízunk magunkban. Mert a bizalom által érezzük, hogy soha nem vagyunk egyedül, hogy minden életnek, minden tapasztalatnak van egy mélyebb értelme, még akkor is, ha vannak pillanatok, mikor nem süt a nap.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts