A sugárzó energiák körülölelnek minden életet

2018. december

Semmi sem létezik ezen a nagy lüktető életerőn kívül – semmilyen történés, semmilyen tapasztalat, semmilyen idő. A szeretetnek ez a kozmikus szívverése kíséri és védi az életet mindig és mindenhol. Így vezetik a mindennapi lépteinket is a nagy fénylények, az ég isteni küldöttei, akik mindent átfogó energiájukkal erősítenek minket. Ők a fény követei is, akik időről időre új gondolatokat hoznak, ezzel ösztönözve az emberiséget arra, hogy megtegye a következő tanulási lépését. Ma is várjuk az égi hírnököt, hogy kivezesse az emberiséget, az egyre mélyülő válságából. Hisz mindannyian a kozmosz gyermekei vagyunk, fénnyel és szeretettel telve, mégis különböző elvekért, dogmákért és szavakért harcolunk, mint sok évvel ezelőtt a középkori csatatéren, és nem ismerjük fel, hogy minden vallásban ugyanazok az alapgondolatok rejtőznek. Minden vallás az égi atyában való hitet tanítja, és a bizalmat, hogy az atya szeretete mindenkit kísér. Hány és hány vallást éltünk már meg! De az ég összes hírnöke, mindig is csak ugyanazt a kozmikus tanítást közvetíti, ha különböző szavakban, képekben és szimbólumokban is. Mert a kozmosz egyetlen Ura és Istene, mindannyiunk atyja, egy határtalan erő és szeretet, aki minket örökké kísér, és mindig is velünk van, nekünk csak bíznunk kell benne!

Folytatás

Ha a fény áthatol rajtunk, létrejön az élet

2018. november

Ha a fény áthatol rajtunk, létrejön az élet. A lélek szemszögéből, a személyiségünkben meglátjuk mindazt, amik már vagyunk, de azt is, amik még lehetünk. A legfontosabb energiasugarunkat, az életünk fő témáját, megtaláljuk a születési dátumunkban is. A „munkasugarunkat”, amely vagy a magunkkal hozott tulajdonságainkat erősíti, hogy megosszuk őket a világgal is, vagy a gyengeségeinket érinti, hogy kiépítsük magunkban ezeket a képességeket is. De a személyiségünket is kíséri egy energiasugár, ami egyben meghatározza a sajátosságainkat is. Ez az energia befolyásolja azt, hogyan milyen módon állunk hozzá az élethez és a feladatainkhoz. De ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a magunkkal hozott képességeinktől függ, hogyan reagálunk egy-egy sugár energiájára.

Folytatás

Az ÉN mint személyiség

2018. október

Hosszú az út, amíg testünk és személyiségünk igazán „használható” segítője lesz a lelkünknek. Végtelen sok időn keresztül vagy csak a gondolatok, vagy csak az érzések dominálnak az életünkben, vagy a kézzelfogható és látható eredményeket tekintjük a legfontosabbnak. Így nem csoda, hogy lelkünk energiáinak sok ezer évre van szüksége, míg testünk és személyiségünk, a lelkünk megfelelő „képviselőjévé” válik. Így az élet úgynevezett válságai lehetőséget jelentek, hogy elengedjük azokat a régi, még magunkkal hozott kívánságokat, félelmeket és szokásokat, amelyekhez még mindig túl erősen ragaszkodunk. A sors ezen a módon támogatja és teszi lehetővé az újrakezdést. Micsoda ajándék, hogy mi újra és újra, ezer és ezer életen át, lehetőséget kapunk a változásra, a fejlődésre. Mert minden következő életünkben, a személyiségünk alapját az elmúlt életek már megélt és magunkkal hozott tapasztalatai alkotják. Fejlődés, csak változás által jöhet létre. Csak így érünk el egy belső egyhangú csengést, tölt el minket egyre inkább a sugárzó fény, és leszünk egyre tudatosabb tagjai azoknak, akik a földön a szeretet útját építik.

Folytatás

Minden élet összetartozása

2018. szeptember

„Kezdetben volt az ige…” Kezdetben volt a szellem, és a szellem akarata teremtette meg a világot. Isteni erők, teremtő energiák, sugárzó képességek áradtak a fény központjából, és ezek a sugarak valósítják meg még mindig, nap mint nap, újra és újra az életet. A VII. sugár energiája az „idő” ritmusának felismerését tanítja és segít megérteni, hogy az „idő”-höz való hozzáállásunk már túl szűk és kicsinyes lett. Hogy ma már a másodpercek töredékével „játszunk”, miközben a végtelenséget, ami pedig közvetlenül a látható világunk mögött van, szem elől tévesztettük. Az új erők új kaput nyitnak majd az emberiség számára egy új világba, ami eddig a tudatlanság fátyla mögött rejtőzött. Az új energiák fel fogják erősíteni az összetartozás ébredező érzését, így a ma inkább elválasztásra épülő hozzáállás – éppúgy a gondolatok, mint a vallás területén – meg változni fog. Azt is felismerjük majd, hogy ha a földi testünket el is hagyjuk, továbbra is tudatos, élő lények maradunk, hogy az életünk a következő síkon, a fizikai testünk nélkül is, egy cselekvő élet lesz. Hisz lélekként, az alkotó fény csöppnyi sugaraként, a nagy kozmikus világosság részeként a feladatunk, hogy miközben a saját fényünket erősítjük, a földünkön is egyre inkább nőjön, terjedjen és erősödjön a „világosság” ereje.

Folytatás

A tudás a felismerés fénye

2018. augusztus

Szívünk lángja az isteni örök tűz egy szikrája, gondolataink Isten teremtőerejének villanásai, így csak rajtunk áll, hogy határokat vagy utakat építünk. És mi mégis egy kis keretbe zárjuk a gondolatainkat, és csodálkozunk, hogy fájdalmaink vannak. Miért nem merjük kitárni a szárnyainkat, és hagyni, hogy a „levegő” repítsen minket, hogy a „felfelé áramló légmozgás” egyre magasabb szférákba emeljen? Gondolkodási képességünk isteni örökség, amivel akár egy „világosságban ragyogó” világot is építhetnénk. Mert gondolataink által a határtalan univerzumot érintjük, és megéljük az áradó végtelenséget, ami valójában a saját mélységünk is. Az ötödik sugár a világos felismerések, a tudomány sugara. De az igazi, a valóságos és örök igazságot nem tudjuk addig felismerni, amíg a megfogható tudás határain belül maradunk. Csak a szabad gondolatok tudnak repülni. Csak ha készen állunk átlépni a „látszólagos” határokat, leszünk képesek a tudást egy „magasabb” távlatból látni. Az V. sugár fénye elősegíti a gondolkodási képesség növekedését, hogy az isteni örökségünk, a gondolataink ereje, egyre átfogóbb és teljesebb felismerési képességre bontakozhasson ki.

Folytatás

A Gondolatok ereje – egy sugárzó fény

2018. július

A Gondolatok ereje – egy sugárzó fény, de milyen régóta igyekszünk már az életünket kísérő fényt, Isten alkotó energiáit megérteni, remélve, hogy akkor Istent is jobban megértjük. Azt már régóta nem gondoljuk, hogy Ő csak egy népnek, egy országnak, vagy csak egy vallásnak az Istene, hiszen azt már érezzük, hogy Isten maga az élet, Ő az, aki minden energiát képvisel, és benne összpontosul minden, ami van. Ha a szemeinkkel nem is látjuk Őt, érezzük, hogy minden, ami körülvesz minket, Isten alkotása. Az isteni sugarak tanulmányozása tanítja az egységet, minden élet egymással való kapcsolatát és összetartozását. Közvetíti számunkra az élet törvényét, azt a tudást, hogy a különböző életek között láthatatlan erők egy állandó energiakapcsolatot hoznak létre. Megismerteti az egyes sugarak képességeit, és segít, hogy átfogóbban értsük meg az egyes életek egymásra gyakorolt kölcsönhatását. Mert a szellem a lelkünkön át veszi fel velünk a kapcsolatot, hogy a hármasságunk képességeit, a fejlődésünk lépéseit támogassa, és útjainkat fényével világítsa meg.

Folytatás

Az akarat egy teremtő erő

2018. június

Az akarat egy teremtő erő. Már oly hosszú idő óta és oly sok életen keresztül haladunk az evolúciós „ösvényen”, és még mindig két, egymással ellentétes „akarat” él bennünk. Az egyik a haladást és a fejlődést elősegítő kozmikus akaraterő, a másik pedig a saját, az önmagunkat igazoló erő. De ha egy „magasabb akarat” határokat szab a saját akaratunknak, azt „emberi önkénynek” tartjuk, vagy a sorsot vádoljuk. Mert „Isten akaratát” helyesen érteni és értelmezni, nekünk, embereknek, a világ egyik legnehezebb feladata. Viszont ha egyszer már felismertük, hogy a teljesség kibontakozásában minden élet összetartozik, akkor kapcsolatba lépünk „a sugárzó fénnyel”, amely a szellem energiáinak a csatornája. Az igazi belső élet kibontakozása az a folyamat, amikor az emberi élet célja azonos lesz a lelke céljával, amikor az Én-akarat energiáit már nem az újat elutasító és a régit megtartani akaró harcok kötik le, és alkotó tagjai leszünk az újonnan épülő világunknak.

Folytatás

A lelkünk sugárzása

2018. május

Lelkünk egy szikra Isten teremtő tüzéből, egy fénysugár a ragyogó fényéből, egy gondolat a végtelen bölcsességéből. Mint az Atya gyermekei, az ő akaratát, szeretetét, tervét szeretnénk megvalósítani a Földön. De hogyan tudjuk céljainkat, érzéseinket, gondolatainkat egy anyagi világban megvalósítani? Lélekként segítségre van szükségünk, egy földi anyagból álló társra, akin keresztül megérinthetjük a világot. Ám a látható világban lévő összes forma és test már magában hordozza a megélt tapasztalatok és megtestesülések során kialakult félelmeket, kívánságokat, szükségleteket. Így lesz a test és a lélek, a Föld és az Ég találkozásából egy tanulási út...

Folytatás

A megújulás időszakát éljük

2018. április

A megújulás időszakát éljük, és talán már sok életen át készültünk is arra, hogy hozzátehessük a magunk kicsi, de fontos képességeit ehhez az alakuló élethez. Mert az új már születőben is van. Ennek előkészületét jelentette a számtalan előző, „kereső” életünk, amelyek már oly sok bőrszínen, kultúrán és valláson át vezettek minket a mostani életünk tapasztalataihoz. A fejlődésünk mindig egy lépést jelent, de milyen irányban halad ez az „új? A fény ragyogó energiái, ciklikus szakaszokban hatnak át mindent, ami él, mély hatást gyakorolnak mind az életre, mind a személyiségünkre. Meghatározzák a virágok színét, a „templomaink” jellegét és az élet minden területét - a szellem hétféle energiáján keresztül, amely megteremti, kialakítja és megeleveníti az élet minden síkját.

Folytatás

A megbocsátás a belső szabadsághoz vezető út

2018. március

A megbocsátás a belső szabadsághoz vezető út, és a kérdés: Azt akarjuk, hogy igazunk legyen, vagy boldogok szeretnénk lenni? A belső szabadsághoz vezető első lépést akkor tesszük meg, ha elfogadjuk, hogy történnek olyan dolgok, amelyeken többé nem tudunk változtatni. Mert ha nem bocsátunk meg, magunkat mérgezzük meg a saját gondolatainkkal, és betegek leszünk. Ebből a negatív energiakörből, csak megbocsátás által tudunk kiszabadulni, magunk mögött hagyva az események terhét, negatív érzéseink súlyát, hogy teljes bizalommal újra előre tekintsünk. A megbocsátás minden nagy vallásnak is az egyik legfontosabb alaptana, ami nélkül nemcsak az emberi együttélés, de az egyéni gyógyulás sem lenne lehetséges. De talán mindenekelőtt saját magunknak kellene megbocsátanunk. Megbocsátani, hogy nem vagyunk tökéletesek, és időnként negatív gondolataink vannak, és hogy még mindig nem tudunk saját magunk, lenni. Mert csak akkor leszünk képesek másoknak megbocsátani, ha magunknak már megbocsátottunk, ha már elfogadtuk az emberi gyengeségeinket, ha magunkkal szemben is képesek vagyunk már elnézőbbek és megértőbbek lenni. A megbocsátás a kihívás a szellemi fejlődéshez. Hiszen mindennek mélyebb értelme van. És ha az az érzésünk, hogy valami még nincs rendben az életünkben, akkor őszintén kérdezzük meg magunktól, van-e valami vagy valaki, amit vagy akinek még meg kellene bocsátanunk?

Folytatás

Hogyan találunk rá a teljességre?

2018. február

A beteljesülés hálát, bizalmat és örömet jelent. De hogyan találunk rá? Melyikünk ne álmodna erről? Hogyan teremtjük meg ezt a harmóniát, találjuk meg az életünk értelmét, érjük el a megelégedés érzését, jutunk el a felismerésig, hogy életünk több mint napok egymásutánja?

Folytatás

Új korszak ébred napjainkban

2018. január

A kozmikus óra ketyeg, és másodperceinek ütéseire az egész világ reagál. Szinte észrevétlenül éljük meg a kibontakozó újat, ami egy új energiamezőt hoz létre a Föld körül. Már az Ég nagy „Lényei” is a „közelben” vannak, hogy az új utainkon kísérjenek minket.

Folytatás

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015 Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts