2018. április 1.

A megújulás időszakát éljük

Talán már sok életen át készültünk is arra, hogy hozzátehessük a magunk kicsi, de fontos képességeit ehhez az alakuló élethez. Mert, ahogy víz is, amely nagy hajókat hordoz, sok kis vízcseppből áll, és a föld is a milliónyi kis porszemcséje között fontos magokat érlel, úgy a most formálódó korszakban ugyanilyen fontos minden egyes ember hajlandósága arra, hogy részt vegyen mindannak a megteremtésében, ami most születni, megvalósulni készül. Mert az új már születőben van. Ennek előkészületét jelentette a számtalan előző, „kereső” életünk, amelyek már oly sok bőrszínen, kultúrán és valláson át vezettek minket a mostani életünk tapasztalataihoz. Milyen sok inkarnációban gyakoroltuk már, új és új formákban az életet. Már oly sokat éltünk meg a mi látható világunkban, és tanultuk, hogyan lehet hatékonyan működni benne, hogy most végre elkezdhetünk megismerkedni a „láthatatlan” dimenziókkal is.

De milyen irányban halad ez az „új”? Mit jelent számunkra ma a „növekedés”? Milyen gyakran tesszük fel magunkban ezt a kérdést, miközben befelé tekintünk, és válaszra várunk! Az első felismerésekhez az vezethet, ha elkezdjük megfigyelni, hogy mi megy könnyen az életünkben, és mi okoz nehézséget. Ezáltal ugyanis tudatára ébredünk régi szokásainknak és képességeinknek, a bennünk élő ellenszenvnek és rokonszenvnek, amelyek már oly sok életen át kísértek minket. A fejlődésünk mindig egy lépést jelent a teljesebbé válás és a kibontakozás útján, a sors pedig mindig támogatja a fejlődésünket, és megteremti az egyedüllét idejét is, amikor visszatérhetünk „a lényünk forrásához”. Ezáltal tudunk idővel másképpen viszonyulni a változó értékekhez, és felismerjük, hogy nemcsak másokért, de önmagunkért is felelősséggel tartozunk. Ebben a növekedést és fejlődést szolgáló életben gyakran élünk meg olyan pillanatokat, amikor érezzük, hogy valami véget ér. Mintha sikeresen lezártunk volna egy szakaszt, és megengednénk, hogy továbbhaladjunk. De ezekben a pillanatokban nagy bátorságra is szükségünk van, mert az élet egy új küszöbén állunk, miközben szembesülünk a bennünk szunnyadó, régi, még fel nem dolgozott témákkal is. Az elmúlt két évezred elsődleges impulzusai az idealizmus és odaadás energiáinak formáló erejéből jöttek létre. A fő üzenetük az volt, hogy teljesen át kell adni magunkat egy szellemi célnak, egy ideának. Így sok életen keresztül az volt a feladatunk, hogy készen álljunk a harcra – és akár meg is haljunk! – egy ideáért. De most, egy új korszak küszöbén, már más értékek és gondolati formák érintenek meg minket, amelyeknek minősége a következő nagy korszakot vezeti be. Ezek a nagy változások rendszeresen két – két és fél ezer évente következnek be, vagyis amikor az elvonuló energia hatása egyre gyengébb, az érkezőé pedig egyre erősebb lesz. Ezáltal változik meg a Földünk energiaburka, ami az élet minden megnyilvánulási formájára hatást gyakorol. Ezt nemcsak a saját életünkben vesszük észre, hanem a világon bekövetkező, legkülönbözőbb eseményeken is jól látható. Egy korszak energiáiban mindig az a bizonyos kozmikus erő nyilvánul meg, amely abban az időben az egész Földet körülveszi.Ezek az energiák teszik az embereket képessé arra, hogy a fejlődésük útján ismét egy lépcsővel feljebb jussanak. A meglevők mellé még új képességekre is tanítanak, amelyek aztán a jövőbeli tapasztalataink alapját alkotják. Az ilyen változások azt jelzik, hogy új idők születnek, és az élet minden síkján előrehaladás történik. A fény ragyogó energiái, ciklikus szakaszokban hatnak át mindent, ami él, mély hatást gyakorolnak mind az életre, mind a személyiségünkre, illetve megszabják a fejlődésünk mindenkori irányát is. Ezek az erők azokat a kozmikus törvényeket jelképezik, amelyek a mindenkori növekedésünknek keretet adnak. Meghatározzák a virágok színét, a „templomaink” jellegét és az élet minden területét - a szellem hétféle energiáján keresztül, amely megteremti, kialakítja és megeleveníti az élet minden síkját. „Mert hétféle az Isteni szeretet megnyilvánulása,
hétfélék az Egynek a színei,
hétféle a fény, ha a mű felragyog,
hétféle az energia és
hétféle a béke középpontjába visszatérő út.”

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts