2024 május 1.

A hét erőáramlat, a Teremtés műve

A hét sugár a hét erőáramlat, amelyek az ősenergiából fakadtak, miután (az idő méhében) az energiáknak ez az örvénye mozogni kezdett. A szellem és az anyag erő-kölcsönhatásba került, és így kezdett kialakulni a naprendszer – ez az a folyamat, amely végül a tényleges létezéshez vezetett. Ez az idea ősi és igaz. A hét eónt vagy a hét emanációt (isteni erőáramlatot) és a hét „Isten trónja előtti szellem“ életét és lényiségét megtaláljuk azoknak a beavatottaknak az írásaiban, akik az ősi időkben megfogalmazták azokat az alapvető felismeréseket, amelyek az idők során befolyásolták és irányították az emberi gondolkodást.

A hét sugár a „szellem – tudat – forma“ isteni hármasság első elkülönülése, és az Istenség teremtéseinek mindent átfogó alapját képviselik. Ahogy a szent iratokban olvasható: az Atya – a Szellem, a Fiú – a Tudat és az Anya – az Anyag. Más megnevezéseik: Élet – Minőség – Megjelenés; a Szentháromságban: szellem – lélek – test, vagy élet – tudat – forma. A hét erőáramlat ennek megfelelően az erők hét típusát testesíti meg, amelyek egyben az Istenség hét minőségét is megjelenítik. A hét minőség hétszeresen hat az anyagra is a világegyetemben található valamennyi formában, és az egymáshoz fűződő kapcsolatuk is hétszeres. A sugarak állandóan mozognak és keringenek, és egy fokozódó intenzitású, előrehaladó és ciklikus folyamat kifejeződései. Bizonyos időszakokban teljes mértékben kibontakoznak, máskor pedig nyugalmi állapotban maradnak. Egy adott civilizáció sajátossága attól függ, hogy milyen a hatékonysága egy-egy sugárnak. Szintén ettől függ a természet birodalmaiban megnyilvánuló formák jellege, az emberi lények tudatosságának, vagyis minden, ami egy korszakban a formák világában megjelenik. A természet mind a négy birodalmában testet öltött élőlények reagálnak a mindenkori rezgésekre, vagyis a jellegük, a sajátosságaik egy adott sugár természetéhez válnak hasonlóvá. Ezt a gondolatot úgy érthetjük meg a legjobban, ha felismerjük, hogy minden emberi lény atomok és sejtek formát öltött összessége, és ebbe a formába épülnek bele a különböző életerők szervei és központjai, amelyek ritmus és kölcsönhatás révén töltik be a funkcióikat. Ezek a központok változó hatásoknak vannak kitéve, így teljesítik be a különböző céljaikat. Élettel felruházott lények vagyunk, és azért jelenünk meg a világ színpadán, hogy megjelenítsünk egy belső minőséget, és áthasson bennünket a létesülés folyamatának a fénye. Hajtóerőket kapunk, amelyek révén egyre mélyebbé válhat a tudatunk, és így egyre közelebb kerülhet Isten tudatához. Ősrégi titkos tanítás

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts