A szeretet fénye kíséri utainkat

2023. december

Az égi szeretet fénnyel megvilágított úton vezet minket úgy az anyagi, mint a szellemi világban is. A nagy fénylények, az Ég isteni küldöttei, új utak és új feladatok felé vezetnek, hogy a szeretetet újra fogalmazzuk, és a gondolatainkat összekapcsoljuk a kozmikus energiákkal.

Folytatás

Az élet hullámai

2023. november

Az élet hullámaiban vagyunk, megéljük a tapasztalatainkat, megéljük az útjainkat. A nagy és a kis ciklusokban megtapasztaljuk a világosság és a sötétség váltakozásának játékát, az évszakok változását és a Föld mindennapos forgását a Nap körüli éves pályáján.

Folytatás

Az evolúció lépései

2023. október

Az ókorban minden nagy világvallásban volt egy titkos misztériumiskola is, ha a többség nem is tudott róla semmit. A világi papság semmit sem tudott az ősi bölcsesség tanításáról. Ezek az ősi misztériumok tartalmazzák a teljes „kulcsot” az evolúciós fejlődéshez. Mert a számokba, rituálékba, szavakba és szimbólumokba burkolva rejlik a titok az emberiség eredetéről és sorsáról.

Folytatás

A vallások eredete – V. rész: Aki Isten nevében tanít, az hatalomra is elér

2023. szeptember

Az iszlám vallást Mohamed próféta (i. sz. 570-632) alapította Mekkában. Mohamed 40 éves korában ébredt rá prófétai küldetésére, igehirdetései azokra a kinyilatkoztatásokra hivatkoznak, amelyeket rendszeresen kapott.

Folytatás

A vallások eredete – IV. rész: Az isteni szeretet mindig velünk van

2023. augusztus

A zsidó vallás (i. e. 1250) a sémi és közel-keleti vallások közé tartozik. A zsidók egy törzsszövetséget alkottak, amelyet Izraelnek hívtak, és amelyet Jákob ősatya 12 fia személyesített meg. Mózes egyiptomi származású, de miután Jahve elhívta őt az égő csipkebokornál és megkapta a törvénytáblát, a zsidó nép prófétája lett. A törvénytábla – a 10 parancsolattal – a zsidó vallás alapja lett.

Folytatás

A vallások eredete – III. rész: Ahogy az emberiség fejlődik, úgy tanítanak a mesterek

2023. július

A misztériumok annyira hétköznapivá válnak, hogy lassan már nem is érzékeljük a csodát. Vegyük csak a vizet. Az esővíz átitatja a földet, a fák és a növények felszívják a nedvességet, a felszálló pára felhővé sűrűsödik, majd eső és hó formájában újra visszatér a Földre egy szabályos ritmusban.

Folytatás

A vallások eredete – II. rész: Minden út – ha különböző formában is – Istenhez vezet

2023. június

A szellem leszáll a lélekhez, és a lélek a személyiséghez. Ezt az utat aztán újra járjuk az ellenkező irányba. A hármas – fizikai, asztrális és mentális – embernek meg kell találnia az utat vissza. Az első az eggyé válás, majd a személyiséggel, a lélekkel és később a szellemmel is eggyé lesz. Ez a fokozatos egésszé válás egy tudatos folyamat.

Folytatás

A vallások eredete – I. rész

2023. május

Az emberiség történelme alapvetően annak a története, amikor a nagy szellemi küldöttek elhagyták rejtett lakóhelyeiket, hogy inspiráljanak, segítsenek, és az emberiséget egy újabb szakaszán vezessék és kísérjék.

Folytatás

A Föld bolygón a bolygókkal együtt, járjuk az utakat a fejlődés felé

2023. április

Napjainkban, a modern civilizációban, magas szellemi és anyagi fejlődést élünk meg, mégis a régi tudomány, vallás és gazdaság rendje változik. Igy küzdünk a ciklus vége ellen, és megéljük az új kor szülési fájdalmait is. De a lépéseink egy egészségesebb és kiegyensúlyozottabb fejlődés felé visz minket.

Folytatás

Az élet hullámai a kibontakozás ciklusai

2023. március

Lelkünk mindig kész arra, hogy újra és újra belépjen az élet hullámaiba, a földi megtestesülésekbe, míg végül ismét visszatérünk lelkünk otthonába.

Folytatás

Minden földi élet egy útszakasza a lelkünk útján

2023. január

Minden földi élet egy útszakasza a lelkünk útján, amely a múltból a jövőbe vezet. Minden "ma" egy híd, ami összeköti a «tegnapot» és a «holnapot». A jövővel való találkozást, elsőnek a múltat kell elfogadjuk. Ezért minden inkarnáciunkban, először is a múltunk témáival állunk szembenézve.

Folytatás

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015 Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts