2021. január 1.

Új kezdet és megújulás

A mögöttünk hagyott év során – a Jupiter, a Szaturnusz és a Plútó Bakban való nagy együttállásával – jelentős változásokat éltünk meg. Egyeseknek az egész életüket fel kellett forgatniuk, míg mások még ezek előtt a lépések előtt állnak. Hisz amikor „az Ég legnagyobb bolygómesterei” a Bakban találkoznak, legtöbbször az a feladatunk, hogy a múlt hibáit kijavítsuk, vagy megtapasztaljuk a megfelelő következményeket. A történelem ezt már számtalanszor igazolta is. Korunk, a 2020-as év, fontos mérföldkő volt az emberiség történetében. Megéltük, ahogy az oly fontos anyagi biztonságunk, szakmai struktúráink, és minden nagyra törő szokásunk erőteljesen megkérdőjeleződött.

De az idő soha nem áll meg. 2020. december 21-én, a nap-éj egyenlőségkor, a Jupiter és a Szaturnusz belépett a Vízöntőbe, és ezzel – a szó legszorosabb értelmében – egy új kor kezdődött. Igy mostantól inspiráló levegő és élettel megtöltő energia fog kísérni minket, hogy megújíthassuk az életünket. A 2021-es év tehát egy új kezdet és a megújulás éve lehet. És ezt a minőséget, az új kezdetnek és a megújulásnak ezt a lehetőségét, az asztrológiai együttállások is tükrözik. Most abban reménykedünk, hogy az elmúlt hónapokban átélt tétlenségünk, bénultságunk és tehetetlenségünk rövidesen új erővé és vitalitássá változik.. Vannak közöttünk olyanok is, akik már magukban hordozzák a vágyat és az akaratot, hogy ezt a változást még jobban felgyorsítsák, míg mások még attól tartanak, hogy a változások eredményeként elveszíthetik régi szokásaikat, szeretett életmódjukat, kiváltságaikat és tekintélyüket. De ez a változás – a hol itt, hol ott jelentkező erős nyomás miatt – a világ számos részén következményekkel járhat. Ezért a változtatásokat, körültekintően és rendezett módon kell végrehajtanunk. 2021-ben már másfajta szelek fújnak, így mi is egyre inkább a jövőre fogunk koncentrálni, és nem foglalkozunk többé azzal, ami már egyébként sem működik. Egyre erősebben érezzük a szabadság iránti a vágyat, és a késztetést, hogy kifejezésre juttassuk a bennünk rejlő kihasználatlan lehetőségeket és képességeket, és ennek megfelelően alakítsuk a 2021-es évünket. Ugyanígy ébred fel bennünk a lázadás szelleme is, amikor a tegnap és a holnap találkoznak, amikor a különböző társadalmak, csoportok és nemzetek eltérő nézetei szemben állnak, és könyörtelenül egymásnak ütköznek. Ezért ez az óra most objektivitást, nyitottságot és toleranciát követel meg. Ezekben az időkben az egész világ, szinte kivétel nélkül – mind belsőleg, mind a kapcsolataiban – mélyreható változásokon, közvetlen és erőteljes átalakuláson megy keresztül. Felismerjük az összetartozásunk fontosságát éppúgy, mint az egyéni felelősségünket. A 2021-es esztendő sokféle lehetőséget kínál számunkra, hogy friss ötletekkel, elképzelésekkel és újításokkal, sikeresen kövessen minket az új utainkon.
A 2020-as év sokat követelő, kihívásokkal teli év volt, mely hatalmas megrázkódtatásokat okozott a már oly megszokott világunkban.
A 2021-es év más minőséget fog képviselni, mint a 2020-as év. 2021-es év rendelkezik az újrakezdés minőségével és képességével, és lehetőséget ad arra, hogy megújítsuk a világunkat és az életünket.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts