2020. május 1.

A koronavírus és a mi időnk

Kétségtelenül kritikus időket élünk. Ám ha felelősségteljesen és nyíltan állunk hozzá, akkor ez egy rendkívüli lehetőségekkel teli idővé is válhat. A kerék forog tovább, Napunk folytatja nagy körforgását, és kísér minket oda, ahol az állatövben a Vízöntő hatása uralkodik. A ciklus törvényének egyetemes érvényű hatásai világosan megmutatják, hogy az ember és a természet egy egység, és közös céllal fejlődnek. Ez nemcsak nemzetek és egész civilizációk növekedésében és hanyatlásában mutatkozik meg, hanem az áradások, szárazságok, éhínségek és betegségek megjelenéseiben is.

Ám az emberek és a birodalmak közötti kapcsolat feledésbe merült, amit a természet hatalmas változásai már a múltban is bebizonyítottak. Az emberek sajátosságaikkal formálják a Földet, és a karmikus törvény a Föld természeti erején keresztül reagál. Így alakulnak ki a kedvezőbb vagy kedvezőtlenebb korszakok. Ez egy állandó elektromágneses kölcsönhatás a Föld – amely maga is egy entitás – és annak lakói között. Mivel, a testünkben levő lélekhez hasonlóan, él egy nagy lélek a Föld bolygóban is, kéz a kézben járjuk a közös utainkat. Minden élő formában lakozik egy lélek, és a lélek kibontakozása határozza meg, hogy milyen formán keresztül tanulja megtapasztalni az életet, járja a fejlődés magasabb szintű útjait, és tevékenykedik. Az emberi test a Föld anyagából született, és gondolatain keresztül hat a Földre ugyanúgy, ahogy a Föld is hatással van az emberekre. Az emberiség egy nagy dinamó, ami energiát generál és sugároz, és elég erős ahhoz, hogy érzékelhetően megzavarja a Földet. A Földünkre gyakorolt hatásunk meg is mutatkozik a mai civilizációnkban. Milyen nagy a különbség, ha az őseink egyszerű életét, a nyomokat, melyeket a régi népek hagytak maguk után, összehasonlítjuk azzal, ami ugyanazon a területen a mi életünk által történik. Alagutakat tárunk fel, hidakat építünk, erdőket vágunk ki, gátakat építünk, óceánokat kötünk össze, hatsávos autópályákat hozunk létre, repülési útvonalakat jelölünk ki. A természet összképe ugyanolyan mértékben változik, mint az ember állandóan változó gondolkodásmódja. Ezért a Földnek pihenésre, megújulásra, új erőre, talajának és vizeinek regenerálódására van szüksége. Ugyanígy nekünk, embereknek is szükségünk van arra, hogy lelassítsunk, hogy megálljunk, és ezt hatékonyan tegyük. Hogy legyen időnk megkérdezni magunktól: Hova futok állandóan? És miért csinálom azt, amit csinálok? Az ember és a természet közötti szoros kapcsolat lehetővé teszi, hogy egy ilyen hatalmas változást, mint egy nagy ciklus kezdete és vége, a Föld és az ember együtt éljen meg. És amíg a karma, a reinkarnáció és a ciklus törvényei működnek, az ember és a Föld együtt halad előre. Már a több millió évvel ezelőtti ciklusokban is, amikor az állandóan fennálló természeti katasztrófák még folyamatosan változtatták a Föld felszínét, a túlélők olyan országokban találtak menedéket, amelyek éppolyan lassan emelkedtek ki az óceánból, ahogyan korábbi szülőföldjük az idő múlásával vízbe süllyedt. Ebben az időszakban az embereket felváltva vagy a tűz vagy a víz pusztította el, majd újította meg ismét. Ennek a történetnek a tanítása olyan régi, mint maga az emberiség. Manu, Hermész, a káldeusok, az egész ókor tudta ezt. A Föld bolygó – a rajta élő különböző népekkel együtt – az egymást követő ciklusok során állandóan fejlődik tovább. A mai modern civilizációnkban az emberiség már magas szintű intellektuális és anyagi fejlődést ért el. Így lassan megindul a tudomány, a vallás és a gazdaság fokozatos átalakulása is. Megéljük egy végéhez közeledő ciklus küzdelmeit az új idő szülési fájdalmaival együtt, miközben egy egészségesebb és kiegyensúlyozottabb világ felé tartunk. Életünk belefonódik az élet nagy hullámaiba, függetlenül attól, hogy a tapasztalatok útját vagy a visszaemlékezés idejét éljük meg. Időt kaptunk, hogy szembe nézzünk önmagunkkal, megérezzük a szellemi Énünk lüktetését, észrevegyük az ember és a természet közötti szoros kapcsolatot, és felismerjük a közösségünk iránti felelősségünket. Fontos időt élünk, a tegnap és a holnap között lévő küszöbön állunk, és lehetőséget kapunk arra, hogy új irányt határozzunk meg magunknak! Közben az egész természet virágzik, és teljes dicsőségében ragyog. A Föld ismét készen áll arra, hogy megérlelje ajándékait, és újra átadja magát. Itt az ideje hát, hogy mi is tegyünk valamit a Földért!   A gondolatokat az elemekről júniusban folytatjuk.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts