2020. március 1.

Az öt elem, az öt fejlődési út – A víz útja

Testünk a lélek hangszere, és aszerint, hogy milyen elemekből áll, milyen energiák vannak bennünk, ad a testünk lehetőséget a léleknek a megfelelő tanulási úton járni. A test energiái határozzák meg az egyéni tudatunkat is. Az elemek a test életet adó erői: A víz elem energiái felerősítik a sokszor oly ellentétes érzelmi világunkat. A tűz elem a fizikai képességeket támogatja, és aktiválja a vitális testet. A föld elem energiájára a fizikai élet értékeinek fontossága a jellemző. A levegő elem a gondolatok világával van kapcsolatban, a fejlettségének megfelelően vagy a józanésszel, vagy a transzperszonális gondolkodással. A fizikai éter elem az éteri alakmásunk, a vitális testünk, a kapcsolat a lelkünkhöz.

A víz elemen keresztül megéljük korunk legnagyobb átalakulási témáit. A víz a változások szimbóluma, melyben vágyainkat és érzéseinket tanuljuk tudatosabban megélni. A víz elem az érzelmek energiája, ami által megtapasztaljuk a hullámhegyek boldogságait éppúgy, mint a hullámvölgyek elkeseredéseit is. Ez a háború és a béke energiája, de hogy melyiket választjuk, az kizárólag a fejlődésünktől, a tudatos vagy tudattalan érzelmeinktől függ. Az emocionális vágy és érzelmi testünk ma az egyik legfontosabb képességünk, amit már az atlantiszi korban megszereztünk. A ma egyre erősebbé váló mentális képességeinkkel, a kifejlesztett akaraterőnkkel, sokszor még az Én hatalmi vágyait is képesek vagyunk megvalósítani. Az elmúlt két évezred tapasztalatai, a Halak víz elem energiái, különösen az érzelmi vágytermészetünket formálták. Ez ismét megmutatja, hogy a szeretet érzésének a tanulási útja hosszú megértési időt vesz igénybe. Az idealizmus és odaadás bozótos útján visz minket a fanatizmustól az önfeláldozás tapasztalatáig, a vallási háborúktól a keresztes hadjáratokon át az inkvizícióig. Az odaadás és az áldozatkészség, a hitünk kizárólagossága, a nemzetünk egyedisége formálta az érzelmeinket, a szokásainkat és az életfelfogásunkat az elmúlt évezredekben. Ezzel a „viselkedési etikettel” létrejött egy szélsőséges dualizmus minden más vallással és nemzetiséggel szemben, ahogy minden eltérő gondolkodásmóddal szemben is. Sajnos ennek az időnek az energiái még mindig jelen vannak. A „szent harcosok”, az iszlám mártírok éppúgy hisznek tetteik jutalmában, ahogyan régen a keresztények, akik szintén hajlandóak voltak akár ölni vagy meghalni is, hogy megvédjék és terjesszék a hitüket. A vallási „törzsi harcosok” energiái sajnos még ma is erősen lángolnak. Csak ha a nagy és erős érzelmi energiák már a transzperszonális síkok érettségi szintjén vannak, akkor vagyunk képesek önzetlenségre és jóságra, együttérzésre és irgalmasságra. Mert ez a képesség elsőként megköveteli, hogy megváltoztassuk az érzelmi énközpontúságunkat, és hátra hagyjuk a régi „törzsi igazságokat”. Még akkor is, ha nem könnyű merni önmagunk lenni, és szembeszállni a hagyományos igazságokkal és hagyományos szokásokkal. De ha valaki még nem ismeri a saját erős érzelmi reakcióit, még nincs tudatában ezeknek, könnyen elboríthatják a kényszeres vágyak vagy irracionális félelmek, és túlzott érzékenységgel reagál az életre. A víz energia által formált emberek boldogok, ha valaki más irányítja az áramlásukat, és támogató mederbe kíséri őket. A víz leginkább a föld elemben tud megbízni, mert neki gyakorlati ereje van. A víz típus nem kedveli a viharos embereket, sem az olyan erős személyiségeket, akikben a levegő vagy a tűz dominál. Inkább a zárkózott és magukba forduló embereket kedvelik, mert velük védelemben és biztonságban érezhetik magukat. Mert a Víz által formált emberek időnként annyira érzékenyek és sebezhetők, hogy – ha még nem tanulták meg kezelni az érzelmi reakcióikat – könnyen bizonytalanná válnak érzelmileg. A Víz által kialakított utak idővel egy fontos folyamatot képeznek, még akkor is, ha nekünk túl hosszúnak tűnik ez az idő, mert az utunkat sokszor könnyek is kísérik. De ez egy fontos út, fontos idő, hogy elérjük a változást és a tudatosságot. És ha már elkezdjük észrevenni a lélek apró jelzéseit, az életünk hamarosan valódi szeretetté alakul át. A Vízöntő szelleme a tudás keresését kíséri. A most következő korszakban megélhetjük majd a tudatosság átalakulását, ami az egyénivé válásunk eredménye lesz. Hisz csak egy individualizált ember válhat egyetemes emberré. A lélek útja mindig mindent átfogó!

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts