2020. február 1.

Mikor egy új tudás érint meg minket

Napjainkban megváltozik a tudás. Már nem az őseink, hazánk, korunk értékrendje és hitvilága szerint élünk. Az ajtók nyitva állnak előttünk, és lehetőségünk van új tudást – különböző kultúrákból és vallásokból – megtapasztalni. Már egyébként is sok „tudást” hordozunk magunkban, és nemcsak azt, amit a szüleinktől kaptunk. Lelkünk már rengeteg tudást eltárolt sok élete és számtalan tapasztalata során. Most készen állunk egy új lépést megtenni, egy új időt megélni, új ismereteket szerezni, hogy lelkünk útján egy lépéssel előrébb haladjunk. Mert ha a lelkünk keresztülvezet minket az élet valóságain, új tapasztalatokat élünk meg. A lélek útját járni azt jelenti, hogy készen állunk arra, hogy az élet mindennapi követelményeit újfajta módon értsük meg. Amikor összekapcsoljuk a régi tudást az új ismeretekkel, a régi rituálékat az új megértéssel.

Sokan szeretnének – misztikus vízióikkal – egészen közel lenni Istenhez. De ezek az érzések, ez a vágy még a Halak korszakának tapasztalata volt számunkra. Ma, egy új korszakban, új energiákkal, a léleknek új lehetőségei vannak az élet tudatosabb megélésére. Ha kapcsolatban vagyunk a lelkünkkel, akkor megérezzük az impulzusait, megmutatja, hogyan ismerhetjük fel az utunkat. Erősít és ösztönöz minket, hogy tovább menjünk, és felmutatja a gondolkodás és a teremtő alkotásra való képesség fejlesztésének lehetőségét. Ha készek vagyunk a hitünket kiegészíteni a tudással, akkor a tanítványok önkéntes és felszabadító útját járjuk. Ha gondolatainkat kiterjesztjük, és felismerjük az „új valóságokat”, mégis tudatosan két lábbal a földön maradunk, akkor útjainkat a lélekkel kéz a kézben járjuk. Ha a misztikus képességek összekapcsolódnak az intellektuális tulajdonságokkal, akkor a fejközpont és a tobozmirigy felébred, és nem marad már elsorvadt állapotban. Ezáltal a lélek hatékony eszközt kap, hogy a spirituális akaratával irányítani tudjon. Ilyen kapcsolatok által lesznek a nagy szellemi személyiségek, akik megszentelt szívvel és képzett aggyal dolgoznak a világért. A múltban a misztikusok útja és az értelmiségiek útja két különböző ösvény volt. De ha az elkövetkező időkben az érzelmi és a gondolkodó ember – a kibővült érzelmi és gondolkodási képességek révén – eggyé válik, egy új világ kezdődik. Ha a Kelet bölcsessége összekapcsolódik a Nyugat tudásával, megszülethet a lélek tudománya. Minden „vallási út” saját utat jár, még ha ugyanabba az irányba, ugyanahhoz a legmagasabb fehér fényhez is, de különböző spektrumszíneken keresztül. Mert mi a legtisztább fényt, a legnagyobb szeretetet, egy szó legtökéletesebb hangzását csak a fény spektrumszínein keresztül érhetjük el. Az isteni fényt, a mi anyagi síkunkról, csak a fény spektrumszínein keresztül tapasztalhatjuk meg. Így vezetnek minket az egyes fénysugarak, és tanítják a hét erényt, a szeretet hétszeres képességét, és a tudás hét szintjét. Bizonyos időnként újra és újra eljönnek a küldöttek a legmagasabb szintű fényből Földünk különböző helyeire, hogy a fejlődési szintjeinknek megfelelően átadják a következő tanulási lépéseket. Az évezredek során, sok-sok életünk alatt, megtanultunk hinni a Legfelsőben – a fény különböző színeinek összes útján keresztül, a világ különböző területein, mindig az emberiség fejlődésének megfelelően. Így tanulunk egyik életről a másikra, és bővítjük ki, növeljük meg saját fényünk spektrumát. Mert a fény minden aspektusának meghatározott minősége van, egy bizonyos fejlődési időszakhoz tartozik, és lehetővé teszi, hogy megismerjük saját lelkünk tulajdonságait. És amikor olyan helyre születünk, amelynek az „igazságai” nehézséget jelentenek számunkra, lelkünk épp ezzel a tapasztalattal teszi lehetővé számunkra, hogy kibővítsük a saját fényünk spektrumát. A fejlődésünk azt jelenti, hogy a testünkben felgyulladnak a színes fényközpontok, a lelkünk hét csakrája, egyik a másik után, fényt áraszt, és lelkünk megérintheti a világot.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts