Krisztus már egészen közel van

2019. december

Az ég isteni küldöttei mindig újra jönnek, hogy kísérjék, vezessék és tanítsák az emberiséget. Az első tanító már olyan régen érkezett hozzánk, hogy lehetetlen lenne megmondani, mikor is jött.

Folytatás

Az élet állandó létezés

2019. november

A lelket, a fizikai test mellett, még két nagy finom anyagú „burok” is körbeveszi. Az egyik az asztrális test az összes érzésünkkel és vágyunkkal, a másik a mentális test az összes „valóságunkkal”. Ezek a testek akkor sem halnak meg, amikor a sűrű anyagú fizikai testünk meghal. Addig nem oldódnak fel, amíg mi mindazt, amit ezek magukban foglalnak, el nem engedjük.

Folytatás

A lélegző élet

2019. október

A tudatos lélegzés mindig is a tudatossá válás útjaihoz tartozott. A ritmikus lélegzet tudatos befogadásának, tudatos megélésének és tudatos elengedésének a gyakorlása. A tudatos lélegzés a nagyobb ritmus, a látható és láthatatlan világok közötti örök kölcsönhatás megértésének a kapuja.

Folytatás

A lelkünk rendeltetése

2019. szeptember

Lelkek vagyunk, spirituális lények, és az a feladatunk, hogy eggyé váljunk a fizikai ÉN-ünkkel, és kölcsönös, együttműködő kapcsolatot építsünk ki vele. Egy olyan összeköttetést, ami által alkotó közösséget alakítunk ki a Földdel éppúgy, ahogy az éggel is.

Folytatás

Az élet szeretet és csoda

2019. augusztus

Az élet és a szeretet isteni gyermekek a Földön, és mint igazi gyerekek, szeretünk játszani és civakodni, csak tanulni nem nagyon szeretünk. Ennek megfelelően különbözőképpen is reagálunk az atyai szeretetre, arra, ahogyan az Ég az utunkat kíséri, ahogyan figyelmeztet minket, vagy amikor a lelkünk céljaira mutat.

Folytatás

A lélek útjai

2019. július

Mindig újra születünk, és a halálon át ismét elhagyjuk a Földet. Örökké élő lelkünk újra és újra eljön, hogy az anyagi síkon újabb tapasztalatokat szerezzen, a halál által pedig újra visszatér. Ez hasonló ahhoz, ahogy mi is – céljainknak megfelelően – minden nap felveszünk valamilyen ruhát, amit aztán este leveszünk, és mégsem tartjuk az egyes napokat külön életeknek.

Folytatás

Az élet ritmusai

2019. június

Az élet ritmusai kísérik úgy a legkisebb, mint a legnagyobb életet is. A Föld összes birodalma összeköttetésben áll egymással, mint mi is, mindannyian a fénylő csillagokkal. A születés és elmúlás nagy lélegzete éppúgy elhamvasztja a Napokat, ahogy a „fekete lyukakon” keresztül újra létre is jönnek. Az életnek ez a lüktető törvénye nemcsak a csillagok létezését, a lelkek ritmikus újjászületését, az állatok és a természet évszakok szerinti pihenőidejét befolyásolja, tőlünk, emberektől is megköveteli, hogy elfogadjuk az aktív és a passzív időszakok váltakozását.

Folytatás

A fejlődés útjai

2019. május

Ha utakról beszélünk, akkor az „úton levés” fontosságára gondolunk. Úton lenni annyit jelent, mint mozogni, nyitottnak lenni az újra, nyitottnak lenni arra, ahol még nem vagyunk. És ha belül készen állunk rá, hogy változzunk, az azt jelenti, hogy a külvilágban is készen állunk hátrahagyni valamit ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni.

Folytatás

Az ébredés ideje

2019. április

Az ébredés idején az örök ÉN-ünkkel találkozunk, azzal a sugárzó fénnyel, a teremtő erőnkkel, ami szeretne megvalósulni a látható világban. De a mostani életünk nem az egyetlen életünk, hanem a lelkünk jelenlegi megvalósulása, ami már inkarnációk százezreit is megélte. Minden egyes inkarnáció a lélek fejlődése. Azért vagyunk itt, hogy megtanulunk megbocsátani, elengedni a megszokottat, az elmúltat, és elfogadni mindazt, amit a sors ma tartogat számunkra. De mindenek előtt azért vagyunk itt, hogy megtanuljunk feltétel nélkül szeretni. Megtanuljuk mind a két karunkat szeretetettel kitárni, és az életet – úgy hogy adunk, és elfogadunk – megtapasztalni. A fizikai testünk a lelkünk fontos társa. Mi másért is jöttünk volna egy fizikai testbe? De ha képesek vagyunk már úgy fizikailag, mint szellemileg hatást gyakorolni, fontos közvetítővé válunk az Ég és a Föld között. Napjainkban, magas szellemi vezetők, és megtestesült nagy lelkek kísérik az emberiség átalakulását, így az energiák állandó növekedése, sok változást hív elő, és tesz lehetővé. Így mihelyt készen vagyunk az újra, fénnyel teli átalakulást fogunk megélni.

Folytatás

Egy fontos időben, egy korszakos átalakulásban élünk

2019. március

Egy fontos időben, egy korszakos átalakulásban élünk, és lépéseinket a kozmosz kíséri. Így teszi a lelkünk lehetővé, hogy egy új energia, a fénynek egy új képessége bontakozhasson ki bennünk. A fény hét különböző energiájának, hét különböző képességének hét különböző színe is van, melyek, mint nagy sugarak, lehetővé teszik az élet fejlődését. Az elmúlt évezredekben – ellentétben a mai felfogásunkkal – kifejezetten vallásosak voltunk. Fontos érdeklődési területnek számított a halál utáni élet, és a hitünk szilárd is volt ebben. De az idők folyamán erre az örökségre egy ellentétes civilizációt építettünk. A mai emberiség a hangsúlyt kizárólag a kézzelfoghatóra, a láthatóra, az anyagra helyezi, csak arra, amit bizonyítani, rögzíteni, elemezni és használni lehet. Ezáltal mind a két civilizáció – a saját ideáljaival – messze eltávolodott a középtől. Az elkövetkező Vízöntő-korszak a középutat fogja tanítani, új időszakot fog bevezetni, hogy az anyagit és az éterit, a láthatót és a láthatatlant, a kézzelfoghatót és a szellemit egyenértékűként tudjuk megélni. Életről életre tanuljuk – a lelkünk céljainak megfelelően – az élet minőségeit magunkba integrálni. Tanuljuk a színek fényét felvillantani és átsugározni magunkon.

Folytatás

Egy még alakulóban lévő Földön élünk, egy végtelen univerzumban

2019. február

Ami körülvesz minket, az egy még alakulóban lévő világ, ami a maga csiszolatlanságában évmilliók óta pezseg állandóan változtatva külsejét. De vajon a mi esetünkben ez másképp van? Hány és hány életen, hány és hány elképzeléssel próbáltunk már mi is a fejlődés alkotó részévé válni? Hányszor éltük már meg az átalakulás folyamatait, és a győzelmet éppúgy, ahogy a vereség fájdalmát is?

Folytatás

Az időciklusok új kezdetet teremtenek

2019. január

Kisebb időszakok szabják meg a mindennapjainkat, valamivel nagyobbak pedig az év körfogását. Ezek az örökérvényű változások élénk ritmust, állandó átalakulást jelentenek a kozmikus térben. Minden élet szüntelenül mozgásban van. Visszatekintve azt is könnyen felismerhetjük, hogy az egyes időszakok hogyan hatottak egy már meglévőre.

Folytatás

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015 Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts