2018. augusztus 1.

A tudás a felismerés fénye

Szívünk lángja az isteni örök tűz egy szikrája, gondolataink Isten teremtőerejének villanásai, így csak rajtunk áll, hogy határokat vagy utakat építünk. És mi mégis egy kis keretbe zárjuk a gondolatainkat, és csodálkozunk, hogy fájdalmaink vannak. Miért nem merjük kitárni a szárnyainkat, és hagyni, hogy a „levegő” repítsen minket, hogy a „felfelé áramló légmozgás” egyre magasabb szférákba emeljen? Gondolkodási képességünk isteni örökség, amivel akár egy „világosságban ragyogó” világot is építhetnénk. Mert gondolataink által a határtalan univerzumot érintjük, és megéljük az áradó végtelenséget, ami valójában a saját mélységünk is.

Ősi könyvtárakban egy írás így szól: “…hét nagy fénysugár, az ég hét nagy szelleme, Isten határtalan fényéből az élet hét síkját teremette meg…” Az emberiség fejlődése a negyedik sík energiájához tartozik, és mint átalakítók közvetíteni tanulunk a három alattunk és a három fölöttünk lévő sík között. Így mindannyiunknak, akik az emberiség birodalmához tartozunk, az a feladatunk, hogy hidat építsünk a látható és a nem látható, a tapintható és a nem tapintható világok között. Hiszen mi magunkban hordjuk az ásványok birodalmának sugárzási képességeit, a növények birodalmának érzékelő képességeit, az állatvilág reakcióképességeit is, de az összes, még fel nem dolgozott ösztönük is bennünk él. Éppígy érezzük már a felettünk sugárzó világok erejét is, és sejtjük, hogy fejlődésünk következő lépéseinek ez lesz az iránya. Hiszen a célunk az, hogy az élet ötödik síkjával, a lelkek birodalmával egyre szorosabb és tudatosabb kapcsolatot alakítsunk ki. Az ötödik sugár a világos felismerések, a tudomány sugara. Mindig új harmóniát keresünk, ami által újabb és újabb konfliktusok keletkeznek. Ám ezek fontos tapasztalatok, melyek fejlesztik döntési képességeinket, és egyben a IV. és az V. sugár együttműködésének fő jellemzői is. Ezek a szorosan együttműködő energiák így támogatják és segítik az egész emberiséget a kibontakozás útján. Lehetőséget adnak az állandó megújulásra az élet minden síkján, mikor a konfliktusok és az elhatárolódás időszakai megint egy új felismeréshez vezetnek el. Az igazi, a valóságos és örök igazságot nem tudjuk addig felismerni, amíg a megfogható tudás határain belül maradunk. Csak a szabad gondolatok tudnak repülni. Csak ha készen állunk átlépni a „látszólagos” határokat, akkor leszünk képesek a tudást egy „magasabb” távlatból látni. A lelkünk Isten gyermeke, a szellem és az anyag összekapcsolódása, aki gondolatokon keresztül valósítja meg magát, és a kibontakozó gondolkodási képessége által új ötletek és formák megteremtője lesz. De annak, aki valódi tudásra szomjazik, az a legfontosabb, hogy kiegyensúlyozott személyiség legyen, aki „a lelkével összhangban” dolgozik. Mert amíg a személyiség van előtérben, addig a gondolkodás alsó régiója uralkodik, melynek módszerei közé az elkülönítés és szétválasztás tartozik. A valódi tudomány azonban sohasem választ szét, nem szül vetélkedést vagy irigységet, hiszen mindig az isteni teljesség egy-egy sugarát ragyogtatja fel. A gondolkodás ereje magában hordozza a képességet, hogy elképzelhetetlennek tűnő területeket is megérintsen és kikutasson. Egy emelkedett és összpontosított gondolkodás, ha képes maga mögött hagyni az ismert határok támaszát, ki tudja bontakoztatni magában az intuíciót is. Az intuíció a gondolatok befogadóképessége, amely új ideákkal termékenyít meg minket. Az ötödik sugár energiái segítenek megfogalmazni azt, amit egy adott időben és annak az időnek a fejlettségével Istenről és az ő látható alkotásairól megértettünk. Az V. sugár az értelem erőinek a sugara, amely serkenti az emberek gondolkodását és gondolatformákat teremt. Ez a sugár már több mint száz éve sokkal erősebben működik a bolygónkon, mint korábban, és lehetővé tette a tudomány és a technika gyors fejlődését az elmúlt században. Éppígy hatást gyakorol a szellemi tudományok fejlődésére is, mert az isteni „idea”, tudás egy magasabb szemszögből. Ám ha az emberi „ideálok” kapcsolatba kerülnek ezzel a felerősítő energiával, akkor az ideálokból először is ideológia lesz, mint a fasizmus, a kommunizmus, a szocializmus, a nacionalizmus, az egoizmus, vagy egyéb hasonló „izmusok”. Mert minden magasabb energiát, és mindazt, ami minket megérint, a tudatosságunk fejlettségének megfelelően fogadjuk be, értékeljük és értelmezzük. Ezért a legfontosabb kérdés az, hogy mi a gondolataink célja, mivel a céljaink iránya mindig attól függ, hogy a múlt tapasztalatait feldolgoztuk-e már, vagy sem. Mert az, ami van, értelmezi azt, ami újonnan jön. Az élet egyre növekedő tudatosság, egyre jobban kibontakozó minőség, aminek az új tapasztalatokhoz mindig új formákra van szüksége. Az V. sugár fénye elősegíti a gondolkodási képesség növekedését, hogy az isteni örökségünk, a gondolataink ereje, egyre átfogóbb és teljesebb felismerési képességgé bontakozhasson ki.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts