2018. július 1.

A Gondolatok ereje – egy sugárzó fény

Milyen régóta igyekszünk már az életünket kísérő fényt, Isten alkotó energiáit megérteni, remélve, hogy akkor Istent is jobban megértjük. Azt már régóta nem gondoljuk, hogy Ő csak egy népnek, egy országnak, vagy csak egy vallásnak az Istene, hiszen azt már érezzük, hogy Isten maga az élet, Ő az, aki minden energiát képvisel, és benne összpontosul minden, ami van. Ha a szemeinkkel nem is látjuk Őt, érezzük, hogy minden, ami körülvesz minket, Isten alkotása. És ha majd megnyílik a harmadik szemünk, látni fogjuk a sugárzó fényt is az élet mögött. Mert ha a belső szemünk már látja a szellem világát, akkor a FÉNYT, vagyis ISTENT is látjuk már. A fény három fősugarában Isten teremtő erői áradnak. Így mi az Isteni „háromságot” ezeken az áradó energiákon keresztül éljük meg mint ÉLET – MINŐSÉG – SZEMÉLYISÉG. És ez ugyanaz, mint az AKARAT – TUDAT – SZÁNDÉK, vagyis ERŐ – SZERETET – INTELLIGENCIA, vagy – mint a bennünk lévő hármasság a – SZELLEM – LÉLEK – TEST. Ez a három nagy energia, az életeket alkotó erő, kísér és védően átölel minket akkor is, ha átmenetileg épp egy másik sugárenergia vezeti az életünket, és ad segítséget a változáshoz.

Minden egyes ember élete az alkotás ismétlése. Minden élet ismétli a teremtés folyamatát, és így, ha csak egy piciny formában is, minden élet az isteni háromság másolata. Minden egyes élet: akarat- szeretet – értelem, mint ahogy szellem – lélek – test is, vagy más szavakkal élet – minőség – személyiség. Minden egyes élet, így minden ember is, magában hordja a sugárenergiák egyikének a sajátosságait, ami által az a sugártípus, melynek témája megegyezik a fejlődésünk témájával, meghatározza testünket, képességeinket és természetünket. A III. Isteni energia – az intelligencia – a növekedést teszi lehetővé a természet minden síkján. Minden kereső ember, aki a tudását szeretné kibővíteni, ezzel a készséggel aktiválja az életét, mert minden tapasztalat, megváltoztatja, és kibővíti a tudást. És ha keressük is az utat a nagyobb megértés és a bővebb tudás felé, a célt nem ismerjük. Az utunk próbálkozásokon, tapasztalatokon és vitákon keresztül vezet, és mindig újabb és újabb kérdés előtt állunk. Ezen az úton képződnek a különböző rituálék, a jelentős szimbólumok, az erőt sugárzó szavak. Az egyre növekvő vágyunk, hogy még többet tudjunk, hogy mindig újat ismerjünk meg, hozza létre az új kultúrákat, az egyre magasabb civilizációkat. A III. Sugárenergia teremti meg a látható világot, és teszi lehetővé az új civilizációkat. Összefoglalva: felismerjük, hogy az isteni energiák sugarai – az akarat, a szeretet és az intelligencia – hozzák létre a látható életet. Ezáltal jön létre a forma, a test, feltöltve képességekkel és megajándékozva a növekedés utáni vággyal. Az intelligencia energiái a gondolatok erejével sugároznak, ami vagy önző, vagy építő hatást gyakorol. De a gondolatok összpontosításának a képessége az előfeltétele a magasabb tudásnak, ami által egyre közelebb kerülünk a szellemi erők forrásához. A belső növekedést, a külső változások teszik lehetővé. Ennek törvényét éli meg a természet is, amikor újra és újra, teljes erővel kibontakozva megajándékozza az oly sokféle életet színekkel, illatokkal és a legkülönbözőbb táplálékokkal. Az ásványvilág pedig, amely óriási erők nyomásának hatására évmilliók alatt jött létre, sugárzó erővel osztja meg hatalmas energiáit minden élettel. Az isteni sugarak tanulmányozása tanítja az egységet, minden élet egymással való kapcsolatát és összetartozását. Közvetíti számunkra az élet törvényét, azt a tudást, hogy a különböző életek között láthatatlan erők egy állandó energiakapcsolatot hoznak létre. Megismerteti az egyes sugarak képességeit, és segít, hogy átfogóbban értsük meg az egyes életek egymásra gyakorolt kölcsönhatását. Milyen sok tapasztalaton megyünk át, míg képessé válunk a látható élet mögött lévő belső sugárzó életet is elfogadni. De ha már tudatos kapcsolatban vagyunk a lelkünkkel, ha már ismerjük halk intéseit és üzeneteit, akkor a lelkünk tudja, továbbítani nekünk a szellem tanácsait is. Mert a szellem a lelkünkön át veszi fel velünk a kapcsolatot, hogy a hármasságunk képességeit, a fejlődésünk lépéseit támogassa, és útjainkat fényével világítsa meg.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts