2017. augusztus 1.

Az élet törvénye a változás VI.

Ha a múltunkat ismerjük, megértjük a mát is. A személyiség mint a lélek eszköze Személyiségünk három Én-részből áll:a testi ÉN-ből, az érzelmi ÉN-ből és a gondolati ÉN-ből. Egy teljesen kifejlődött személyiségnél ez a három ÉN már egy harmonikus egységet alkot, melyben egyik sem fontosabb vagy értékesebb, mint a másik. A léleknek egységes és minden helyzetben működőképes eszközre van szüksége ahhoz, hogy előre tudjon haladni az útján.

Ám a bennünk lévő háromság összehangolása sokáig tart. Utunk elején elsősorban a testünket szeretjük, annak minden adottságával, képességével, teljesítményével együtt, és főleg testi ÉN-ünk tölt el büszkeséggel minket. Ám – már az Atlantisz óta – nagy érzelmekre is képesek vagyunk, és szívesen merülünk el egy csillogó érzelemvilágban, egy olyan világban, ahol érzelmi ÉN-ünk a reménytől a félelemig, a hatalmas boldogságérzettől a legmélyebb kétségekig újra és újra ide-oda sodródik. Vagy ÉN-ünk a gondolati síkon ragad, a körülötte lévő világot hűvösen, távolságtartóan értékeli, és nehézséget jelent számára a közelség, és az állandóan változó élet.

Míg ki nem alakul az egyéni, mindent átfogó és teherbíró személyiségünk, addig az előző életeinkből magunkkal hozott, még bennünk munkálkodó szokások között élünk, vagy a minket körülvevő és ránk hatást gyakorló környezetünk értékeit követjük. De a személyiség nem az örök ÉN-ünk, hanem elsősorban egy eszköz, amin keresztül a lélek meg tudja tapasztalni az életet. Ezért érezzük azt, legtöbbször életünk csúcspontjain, hogy elérkezett az idő arra, hogy képességeinket már ne csak a mi kis ÉN-ünk érdekében használjuk, hanem lelkünk életcéljának elérésére is.

Lelkünk halk hangja az, ami rámutat az élet valódi céljaira, és változásra buzdítja a sugárzó személyiséget. Csakhogy büszke ÉN-ünk ezeket a kihívásokat nem szívesen hallja meg, és egyáltalán nem szívesen teljesíti. De lelkünk egyre határozottabban érezteti velünk, hogy változtatnunk kell, valamit fel kell adnunk ahhoz, hogy valódi ÉN-ünk, a lelkünk növekedni tudjon, és egyre inkább ki tudjon bontakozni. Talán itt az ideje munkát váltani, gondolati síkon új irányba fordulni, rendezni az érzéseinket, vagy… Ám a lélek egyre növekvő tudatossága elindíthatja az újraorientálódás kríziseit is, ami manapság olyan elterjedt.

Ezért ha mi magunk még nem állunk készen megtenni a szükséges lépéseket, előfordulhat, hogy a sors segít, és cselekvésre késztet. Az adott körülmények között ez tűnhet úgy, mintha váratlanul és látszólag elkerülhetetlen módon történne, és időnként az a benyomásunk támad, mintha irányíthatatlan erőknek lennénk kiszolgáltatva. Mégis, ha bíznunk abban, hogy ami történik, céllal történik, akkor azt tapasztaljuk, hogy csupán azt vesztettük el, ami a további utunkon amúgy is csak akadályozott volna minket.

Napjainkban sok lehetőségünk adódik arra, hogy belepillantsunk legmélyebb mélységeinkbe, és megkeressük azt, hogy kik vagyunk valójában, és mik azok a valódi értékeink, amik eddigi életünk során kevésbé kerültek elő. Persze mindig nagy a kísértés, hogy a kellemetlen tapasztalatok és sorscsapások során bűnbakot keressünk, és rá hárítsuk át a felelősséget a sorsunkért. Pedig ezek a helyzetek számunkra fontos tapasztalatot jelentenek, és lehetőséget biztosítanak arra, hogy használjuk saját kreativitásunkat, megerősítsük állhatatosságunkat, és felismerjük a már meglévő tapasztalatainkat.

ÉN-ünk három – fizikai, érzelmi és mentális – része évezredeken át, számtalan inkarnáción keresztül tanulja az ÉN eggyé válását. Mert a személyiség mint a lélek eszköze csak egy helyettesítő színész az élet színpadán, általa tudja a lélek, az örök ÉN-ünk a változás és fejlődés útjait bejárni. Idővel tudatunk is megnyílik az élet értelme és lelkünk céljai felé, és egyre inkább képessé válunk felfogni a lélek síkjáról áramló finom energiákat is.

Célunk tehát az, hogy tudatossá váljunk, felébredjen bennük az elhatározás, és felismerjük, hogy az életnek van értelme, és egy határozott cél felé halad.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts