2017. április 1.

Az élet törvénye a változás II.

[Az első rész itt olvasható: Az élet törvénye a változás - I. rész]


Ha a múltunkat ismerjük, megértjük a mát is. Az egyes civilizációk A jelenlegi, ötödik emberfaj kibontakozásához Európa és Kis-Ázsia adja az ötödik nagy kontinenst. Mintegy láthatatlan, felfelé irányuló spirál mentén változnak és bontakoznak ki a fajok, és az emberiség, a sors kerekeinek ciklikus forgása közben, a teremtés folyamatának a részévé válik.

Árja fajunk eredete messze, az atlantiszi időbe nyúlik vissza, és az ötödik gyökérfaj bölcsője Közép-Ázsia jelenlegi fennsíkja, ahová az egyes törzsek, spirituális vezetés alatt egymást követő hullámokban érkeztek. Ma ez a hatalmas terület magában foglalja a Góbi sivatagot, a Tien-san és Kuen-lün hegységeket, valamint Beludzsisztán, Afganisztán, Perzsia és Turkesztán régióit. De akkoriban ezt az egész kontinensrendszert gyönyörű, termékeny, enyhe és egyenletes éghajlattal rendelkező országok alkották a környező tengereken szétszórt sok kisebb-nagyobb szigeten.

De ahogy az időciklusok tovább gördültek, a föld kiemelkedett, a tenger visszahúzódott, a termékeny talaj terméketlenné, az éghajlat pedig elviselhetetlenné vált. Így nép az újonnan kialakuló területekre vándorolt, és nyugati, keleti és déli irányban terjeszkedett tovább. A menekültek tömegei vándoroltak és nagy csaták dúltak az új területekért, már fajunk e korai időszakaiban is. Mert Közép-Ázsia civilizációját nem egyetlen nép építette, hanem a jelenlegi, ötödik gyökérfajunk hullámai, miközben minden egyes civilizáció az ébredő fény és tudás bölcsője volt, és amit mindig újra tovább vittek a világ akkor még fejletlen területeire, mint a mai Indiába, Kínába, Szibériába és Európába. Mert a mai Európa még csak akkor bukkant ki, szigetről-szigetre a hullámokból és évezredekig tartott, míg egy kontinensé vált. Így kapta az első nevét is: „A habokból született”.

Az ősi kultúrának, az új országokban való elterjedése is sok ezer évig tartott. Sőt, az idők folyamán a korai ázsiai civilizációkról való ismeretek is feledésbe merültek, míg végül a történelmük is puszta legendává vált. És a menekülő kivándorlókból lettek a későbbi kínaiak, tatárok, hinduk, asszírok, babilóniaiak, perzsák, görögök, rómaiak, kelták, valamint a germán és skandináv törzsek.

Így Földünk különböző részein egyidejűleg éltek barlanglakó, cölöpházakban élő, nomád vadászó és pásztornépek éppúgy, mint a virágzó civilizációk, és mind a saját fejlődésük egyéni szakaszát élték. Azok, akik fejlődésükben még a végéhez közeledő fajhoz tartoztak, egyesültek azokkal, akik már az új emberfajtát képviselték. Mert egy ciklus vége soha sem érinti a teljes emberiséget az egész bolygón egy és ugyanabban az időben.

Egy nagy csoport költözött Indiába is. A kivándorlóknak ez a csoportja egy addig felülmúlhatatlan civilizációt és kultúrát alapított, amelynek spirituális befolyása egészen Egyiptomig, Kis-Ázsiáig és Európáig ért. Egy másik csoport, amely Egyiptomba érkezett, az ottani őslakosokkal keveredett, amiből egy olyan civilizáció született, melynek tündöklését még évezredekig sem tudta felülmúlni semmi, és misztériumainak a hatása pedig egészen Perzsiáig, Babilóniáig, Júdeáig és Krétáig, Görögországig és Rómáig terjedt. A spirituális inspiráció összes nyoma az egyiptomi, és ezzel együtt a korai árja kultúrához vezet vissza. Archaikus feljegyzések tanúskodnak arról, hogy árja családok nomádokként egyik területről a másikra vándoroltak, hogy felügyeljék a menhireknek és dolmeneknek – az állatöv kőből épített hatalmas képmásainak – a felállítását.
Hiszen mindezek az ősi emlékművek, templomok és csataterek, mint a történelem szétszórt fejezetei, a mi saját múltunkat jelképezik.

Hisz az egyes civilizációk megjelennek és eltűnnek, elérik virágkorukat, majd ismét összeomlanak. Minden inkarnálódó lélek arra a helyre és azok közé a körülmények közé születik, ahol gyökerei vannak, vagy ahol a tanulás következő lépéseit teszi. Mert a karmikus törvény nem követ el tévedéseket, akkor sem, amikor embercsoportokat egyesít egy civilizáció adott szakaszában, mint ahogy egyes emberek vagy nemzeti csoportok esetében sem. Mert mindig a magasabban fejlettek kerülnek kapcsolatba az alacsonyabb szinten levőkkel, éppúgy a személyes, mint a nemzeti vagy faji karmán keresztül. Hisz csak így jöhet kibontakozás és növekedés létre.

A különböző kulturális fejlődési fokok egymás fölé épített városaiis az emberi létezés ritmikus, árapály-szerű voltának a bizonyítékai. Az, amit az első város maga után örökül hagy, tudattalanul is vonzó, és hatással van a később jövőkre. A hagyomány állítja, és a régészet igazolja, hogy nem egy olyan virágzó város van Indiában, amely hat vagy hét egymásfeletti város felett épült. Delhi az egyik közülük, Allahabad egy másik. De Európában is találunk erre példát, mint Firenze, ami különböző kihalt etruszk és más városokra épült.

Peru partjai mentén is végig, az egész földszoroson és egész Észak-Amerikában, a Kordillerák kanyonjaiban, az Andok járhatatlan szurdokaiban, különösen Mexikó völgyein túl, egykori hatalmas városok százai állnak romokban, elhagyatva, és vesztek el, vagy váltak névtelenné az emberi emlékezet számára. A Peruban található épületek, amik nagyságukban az Egyiptom hatalmas építményeihez hasonlítanak, meghaladják még az egyiptomi emlékművek számait is. Ám a népekről, amelyek építették, a történelem már semmit sem tud. (Titkos tanítások)

A mi lelkünk is, a kezdet kezdetétől, ennek az emberi hullámzásnak a része, így mind a történtek, a mi saját történelmünk is, mind a számtalan inkarnációval és újrakezdéssel együtt, a fejlődés hatalmas spirálja mentén. Micsodaérzés, a tudásnak és tapasztalatoknak ezt a gazdagságát magunkban tudni! Milyen másképp értjük meg az életet, ha tudjuk, hogy a saját fejlődésünk, egyben a világ építőeleme is!

Az első rész itt olvasható: Az élet törvénye a változás - I. rész

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts