2017. március 1.

A lelkünk egy isteni gyermek

Itt az ideje, hogy felismerjük, hogy mi ugyan földi testben élünk, de a lelkünk isteni gyermek. És mindarra amire az utunkon szükségünk van, már régóta a legmélyünkben él. Hisz a lelkünkben igazság és tudás lakik, hogy az isteni ösvényt, és az Egónk fölötti győzelem útját céltudatosan járjuk.

És mégis aggódunk, és kérdezzük: Mi fog történni, mi lesz a világgal? De mi is történjen, minden megy ugyanúgy tovább, mint eddig is. Továbbra is azok, akiknek a hatalom és a döntés a kezükben, van, határoznak a „mi” és a „hogyan” felett. De éppúgy kérdezhetnénk azt is, hogy az emberek miért fogadnak el mindent szótlanul? Miért nem áll fel valaki, aki befolyást tudna gyakorolni, és mondaná: Ebben mi többé nem veszünk részt! Vagy azokban az országokban, amelyek a fegyvereket szállítják; vagy azoknál a vállalatoknál, amelyek a tőzsdén az alapvető élelmiszerekkel játszanak; vagy azokban a közösségekben, ahol még mindig az ősi hierarchikus struktúrák uralkodnak. Vagy miért nem kezdünk el mi, saját magunk, mindenkivel békében élni? Hisz minden változás a szívben kezdődik, mindannyiunk szívében.

Így a következő időkben is csak az tud történni, amit a gondolatainkon és a tetteinken keresztül magunkhoz vonzunk. Tudatában vagyunk mi ennek? Vagy csak egyszerűen követünk egy megszokott ösvényt? Mert van egy külső és egy belső szemünk, egy külső észlelésünk és egy belső tudatunk. Melyiket használjuk a szándékaink érdekében? Mert amikor nem jutunk már tovább az Énünk megvalósításában, egyszerűen csak reméljük, hogy jön majd a segítség, és valaki megment minket, és rendet tesz a világunkban. Ám az „anyák” csak a kisgyermekek játékait szokták rendbe rakni…

És mégis, a „rendrakáshoz” szükséges segítség szüntelenül áramlik felénk, amit a számtalan sok kis és nagy csoda bizonyít. De hogy ezt észrevesszük-e vagy sem, az attól függ, hogy hova nézünk, és hogy felismerjük-e a személyes felelősségünket vagy sem. Mert saját magunkon kívül senki sem felelős a tetteinkért. A lehetőségeink pedig kizárólag a belső fejlettségi állapotunknak felelnek meg. Tehát nincsenek véletlenek, és nincs véletlen életút. Minden amivel az életünk során találkozunk, arra ad választ, ami bennünk lakozik. Semmi sem történik egyszerűen csak úgy! És ha önmagunkat még mindig és kizárólag a szenvedéseinkkel azonosítjuk, akkor még túl erősen kötődünk a személyiségünk témáihoz.

Tehát milyen fontos felismerni, hogy felelősek vagyunk saját magunkért. De csak nagyon lassan kezdünk el emlékezni arra, hogy kik is vagyunk, és mi a lényege ennek, a mi mostani, olyan fontos inkarnációnknak. Hisz lélekként elhatároztuk, hogy megvalósítjuk a valódi békét a Földön, ám ami a magasabb dimenziókban olyan magától értetődőnek tűnt, az a kettősségek síkján állandó erőfeszítést jelent.

Ezért korunk bátor és céltudatos embereket kíván, akik a szívükkel látnak, és készek arra, hogy minden élet érdekében síkra szálljanak. Az Ég pedig minden fáradozást követ. A Nap is aktívabb lesz ebben az évben, és még több magasan sugárzó energia fogja a bolygónkat érni, de ennek is megvan a maga értelme, és kapcsolódik az átalakulás fényéhez. Csak sajnos a problémák, a háborúk, és a manipulációk megváltoztatása nem megy egyik napról a másikra. Ezért a ma olyan embereket kíván, akik már eggyé váltak a saját isteni lényegükkel, és képesek megfelelő időben, megfelelő helyen és a megfelelő lépéseket megtenni. Ehhez azonban először el kell engednünk minden kicsinyes, biztonságra irányuló gondolatunkat, hogy képessé váljunk magasabbra, messzebbre és közösségibb módon gondolkodni, kicserélődni és összekapcsolódni a világgal és az élettel.

Megjött az idő, ami sok mindent lehetővé tesz, amit eddig nem tartottunk lehetségesnek. Egy új kor készül létrejönni, egy olyan kor, amiben egyszer már, sok idővel ezelőtt, részünk volt ezen a Földön! A szeretetre való képességünk fog erősíteni minket, és teszi majd lehetővé, hogy megalkossuk a saját, békével teli világunkat. Mert ha a gondolataink, és ezáltal a rezgéseink is megváltoznak, akkor változni fog az is, amivel az életben találkozunk. És ha ezt egyszer majd sokan megteszik...

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts