2016. október 1.

A láthatatlan világok

A múltban elő emberek gondolataiban, a régi magas kultúrákban és vallásokban mindig magától értetődő valóság volt a láthatatlan világok létezése. És csak most, az elmúlt évszázadok óta nem hisz már a modern ember abban, hogy láthatatlan világok és lények is léteznek. De ezzel a felvilágosodott és előrehaladott ember egy olyan útra lépett, amely nem vezet a békéhez, de a bölcsességhez sem, sőt, ezen az úton nagyon sok értékes tudás is veszendőbe ment. Milyen fontos lenne az emberiség ősi tudását ismét felidézni, és a jelenlegi kor ismereteit az időtlen bölcsességgel összekapcsolni, hogy szembenézhessünk az egyre erősebben uralkodó materializmussal és a terjedő vallási fanatizmussal. Mert bolygónk nem elszigetelten létezik a világegyetemben, hanem egy többdimenziós kozmosz része, ami azt jelenti, hogy a látható világunk sok más, láthatatlan dimenzióval is összeköttetésben áll. Ezért fontos felismerés lenne, hogy a látható anyag nem az egyetlen valóság, és csak a legsűrűbb rétege annak a soksíkú valóságnak, amely alapvetően két területre, a sűrű anyagú, látható világra és a finom anyagú, láthatatlan világra osztódik fel.

Így a mi földi világunk sok magasabb dimenzió hierarchiájába van beágyazódva, amelyeket – ha számunkra láthatatlanul is – a legkülönbözőbb lények népesítik be, a legkisebb asztrális szellemektől kezdve, akik a növények növekedését segítik elő, egészen a legmagasabb fénylényekig, akik minket olyan kitartóan vezetnek és kísérnek. Tehát ugyanúgy léteznek sűrű anyagú, mint finom anyagú világok, ugyanúgy, mint ahogy nekünk is van sűrű anyagú és finom anyagú testünk – vagyis a látható testünk körül, még egy láthatatlan energia burkunk is. A látható világot érzékeljük a fizikai érzékszerveinkkel, de a láthatatlan világok érzékeléséhez érzékfeletti képességre van szükségünk. De ettől függetlenül, a finom anyagú síkokról a segítség, az egész földi életünkben befolyásol és segít, csak ezt sokáig egyszerűen nem akarjuk érzékelni és tudomásul venni. Pedig milyen igaz, hogy minden látható élet mögött láthatatlan energiák működnek, amelyek lehetővé teszik az életet.

A finom anyagú világok a finomabb jellemzőikkel ugyanúgy áthatják az életünket és a körülöttünk levő, háromdimenziós teret, mint ahogy az otthonunkban is a különféle technikai eszközök, mint a televízió és minden elektromos készülékek, körülöttünk állandóan és láthatatlanul sugároznak. Tehát az egész finom anyagú világ egyidejűleg rezeg körülöttünk, csak különböző frekvenciákon, ami miatt nem keverednek egymással. Mi ezeknek a rezgéseknek a közepén élünk, de ha nincs megfelelő érzékszervünk, nem is tudjuk érzékelni őket. És ha van is egyhez antennánk, attól még a többi továbbra is zárt világ marad számunkra, az összes hangzásával és információjával.

Mennyire egyértelműen illusztrálja ez a kis analógia azt, hogy hogyan létezhetnek a világegyetemben közösen és egyidejűleg a legkülönbözőbb dimenzió-síkok! Mert a túlvilág, amelyről az emberek a halál közeli élményeik után mesélnek, csak a számtalan dimenzió-síkok egyike, egy földhöz közeli asztrális sík, De ennek a síknak is számtalan különböző programja van, és az, hogy melyikkel találkozunk, attól függ, hogy milyen irányultsága volt a tudatunknak az életünk során. Mert kizárólag ez a rezonancia határozza meg, hogy milyen frekvenciákat tudunk érzékelni, és melyekkel tudunk kapcsolatba lépni.

Ez azt jelenti, hogy már az életünk során is kizárólag a tudatunk, a gondolataink, az érzéseink és az érdeklődésünk irányultsága a döntő kritériuma annak, hogy milyen sorsba kerülünk. Hisz a tudatunk rezonanciáján keresztül mi magunk teremtjük meg a saját valóságunkat.

A rezonancia az egész világegyetem legmagasabb törvénye. A hasonló csak hasonlóval tud kapcsolatba lépni! Ezért hangsúlyozza az emberiség legrégibb bölcsessége is annak a fontosságát, hogy mire irányítjuk a tudatunkat. Így a mai problémáink legfőbb oka, hogy a legtöbb ember már nem foglalkozik az önismerettel: nem érdekli őket, nincs rá idejük. Pedig az, ami a mostani, mulandó testünket áthatja, ami élettel tölt el és kísér, nem más, mint a tudatunk, ami nem mulandó, nem anyagi, hanem spirituális. Nem is hal meg akkor, amikor a test meghal, mert ez az örök, egyéni és múlhatatlan tudat a lelkünk, az igazi, valódi Énünk esszenciája.

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts