2016. szeptember 1.

Gondolataink, és azok hatása

A gondolataink energiamezőt teremtenek körülöttünk, amely nemcsak a kapcsolatainkra hatnak ki, hanem az egészségünkre is, sőt a sorsunkat is befolyásolják. A gondolatok, amit szinte szüntelenül teremtünk, összegyűlnek a bennünket körülvevő energiamezőben, és mint kis felhő, elementális esszenciává sűrűsödnek össze. Ezeket, a gondolatainkból született, és éteri esszenciából álló gondolatformákat, “elementáloknak” nevezzük. Ezek a gondolatformák ugyanúgy jönnek létre, mint azok, amelyek hangrezgések révén keletkeznek. Épp úgy mint a képernyőnkön a hangok által teremtett mozgó “hangformák”, amelyek a hangzással összhangban változtatják a színüket és alakjukat, és amelyek a tökéletes ellenpárjai a “gondolatformáknak”. Viszont ezek az éteri gondolatformák, erős hatást gyakorolnak az asztráltestünkre, és sugároznak onnan tovább mindazokéra is, akiknek hasonló a beállítottságuk. Egy hosszantartó harag sötét és nyomasztó éteri formákat is tud teremteni, viszont a szeretet érzése, világos pasztelszínekben jelenik meg. Ez az energia sokszor egy védőburok formáját is alkotja, ha egy anya szeretetteljes imája óvón veszi körül a gyermekét, és tartja távol tőle azokat a káros befolyásokat, amelyeket ő a saját gondolatai által talán magához vonzana.

Milyen sok különböző energiasík között élünk, és milyen kevéssé vagyunk ennek a tudatában! Pedig ezek az energiamezők a felelősek azokért az eseményekért, amelyeket a földi életünkben sorsnak nevezünk. Viszont ha a gondolataink céltudatosak, akkor az energia lehetőséget is alakíthat ki, ami az útjainkat egyengeti. Ennek ellentéte a váltakozó, és csak a vágyakra irányuló gondolatok hatása, amely inkább ingataggá és nyugtalanná teszi az életünk.

Nagy mértékben befolyásolja az emberiséget az őt körülvevő “általános” gondolkodás, főleg a nemzeti és vallási nézetek előítéletei, de a család és a barátok értékelései és gondolkodásmódja is! Hisz mindezek már a születésünk pillanatától kezdve hatást gyakorolnak ránk, és mi csak ezen az atmoszférán keresztül ismertük meg mindazt amivel találkoztunk. Ezáltal egy természetes következmény, hogy a mi asztráltestünk egy hullámhosszon rezonál a környezetünkkel és a családunk sajátosságaival. Hisz a legtöbb ember a gondolataiban alapvetően befogadóan, vagyis passzívan él, és szinte változatlan formában ismétli a nevelése során megismert gondolatokat. Így az asztráltestünkre gyakorolt szakadatlan befolyás ránk nyomja a mindenkori nemzeti és családi “bélyegét”, hisz ez az energia úgy az ébrenlét, mint az alvás óráiban folytonosan körülvesz minket. De még ez az állandóan ható gondolati energia sem tud mélyen hatni azokra, akiknek az asztráltestükben nincs meg a kapcsolat az őket körülvevő energia hullámhosszával.

Viszont ha valaki egyre érzékenyebbé válik az asztrális befolyásokra, és egyre erősebb és megmagyarázhatatlanabb félelmet érez, akkor összekapcsolta a saját asztrális energiáit, a Föld általános asztrális síkjával, ami ma telítve van az elkeseredettség, bizalmatlanság, elégedetlenség és a gyűlölet gondolataival, hisz ma milliószámra áradnak ezek a gondolatok, és töltik el energiával az egész Föld asztrális síkját. De nincs lehetőség a kapcsolódásra, ha ezek a gondolatformák nincsenek meg bennünk. Hisz ha egy energia nem talál rokon anyagra abban, aki felé irányul, akkor – egy természeti törvényt követve – lepattan róla, és visszatér ahhoz, aki megteremtette őt. Így ha gyűlölettel teli gondolatok lesznek is direkt valakire irányítva, akibe az viszont nem tud behatolni, akkor az energia visszatér a “feladóhoz”, és neki okoz károkat. Ugyanez a helyzet a pozitív gondolatokkal is. Ha nem tudják a hatásukat kifejteni, ajándék formájában térnek vissza ahhoz, aki kisugározta őket.

Mennyire fontos az élet törvényeinek az ismerete, és a gondolatokkal való tudatos bánásmód.Mennyi bizonytalan gyanút, haragot és félelmet árasztanak ki sokan a világba mindaz ellen, amit nem értenek, ami idegennek és szokatlannak tűnik. Milyen elterjedt a másfajtasággal szembeni vak bizalmatlanság és lenézés. De az asztrális világok törvényeinek az ismerete révén tudatosíthatjuk, hogy teljes felelőséggel tartozunk az általunk kisugárzott gondolatokért, érzésekért és vágyakért.

Milyen sok minden, amit vak sorsnak vagy véletlennek tulajdonítunk, lehet a saját gondolataink hatása is, amelyek ezen a módon válnak láthatóvá. Mennyire fontos a felismerés, hogy állandóan “angyalokat” vagy “ördögöket” bocsátunk az emberek közé, és fel kell vállalnunk a teljes felelősséget a megteremtésükért. Hisz ugyanennyi erővel olyan gondolatokat is alkothatnánk és ajándékozhatnánk a világnak, amellyel mindannyiunk számára világosabbá és örömtelibbé válhatna körülöttünk a Föld!

Eva Gostoni

  • spirituális tanító és írónő gondolatai a fejlődés mindennapjainak lépéseiről, a múltban gyökerező személyiségünkről, a lélek egyre tudatosabb részvételéről az életben.

IMPRESSZUM

Copyright © Eva Gostoni · HUM-Verlag · Steinstrasse 56 · CH-5406 Rütihof-Baden. Amennyiben más megjegyzés nincs megadva, ennek a honlapnak minden tartalma Eva Gostoni tulajdonát alkotja.

FELTÉTELEK

A szövegek, képek és grafikák a szerzői jog hatálya alá esnek. Minden jogot fenntartunk. Nem vállalunk felelősséget olyan idegen oldalak tartalmáért, amelyek ezen az oldalon keresztül kerülnek letöltésre.

KÖZÖSSÉG

 

Copyrights © 2015. Eva Gostoni | Minden jog fenntartva | W3layouts